Nekalým obchodním praktikám v zemědělství má bránit právo EU

Právní předpisy na celoevropské úrovni by měly v budoucnosti bránit nekalým obchodním praktikám na zemědělských trzích. Doporučuje to zpráva odborné pracovní skupiny, kterou ministrům členských zemí Evropské unie předložil eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan. Český ministr Marian Jurečka takový záměr uvítal.

„Cílem je, abychom měli na evropské úrovni základní parametry sjednocené,“ poznamenal Jurečka. Připomněl, že ve vztazích s velkými obchodními řetězci jsou to především zemědělci, kteří jsou na trhu v nejobtížnějším postavení, nejvíce pociťují nejrůznější výkyvy a jsou jimi také nejvíce ohroženi.

Předložení zprávy podle Jurečky Hogan ministrům dlouho sliboval. „Jsem rád, že se podařilo po dlouhých letech ten materiál dostat,“ podotkl český ministr. Nechtěl přitom konkretizovat podobu budoucích právních předpisů. Důležité podle něj je především poznání, že pro řešení problémů je třeba vypracovat celoevropský právní rámec.

„Úlohu zemědělců v potravinovém řetězci je třeba posílit, aby se zajistilo, že za svou produkci obdrží spravedlivou odměnu. Posílení vlivu a postavení zemědělce pro mě představuje jednu z nejdůležitějších priorit,“ poznamenal dnes eurokomisař Hogan.

V čele dvanáctičlenné pracovní skupiny zřízené letos v lednu stojí bývalý nizozemský ministr zemědělství a univerzitní profesor Cees Veerman. Její zpráva vyzvala k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala nekalých obchodních praktik, a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů v členských státech, například prostřednictvím rozhodce.

Mezi její konkrétní doporučení patří zavedení povinného oznamování cen kvůli větší transparentnosti trhu, rámcové předpisy pro EU a také systém jejich účinného prosazení v členských zemích, jasná a realizovatelná pravidla pro posílení spolupráce a kolektivní organizace zemědělců či rozšíření možností využívání finančních nástrojů.

Newsletter