Několik tipů jak udělat z malé firmy větší

Máte za sebou prvních pár let podnikání. Už jste si zažili první pády a vstávání na nohy. Vaší společnosti se už nějaký čas daří, máte stabilní zázemí, spolehlivé zaměstnance a začínáte koketovat s myšlenkou, kam se nasměrovat dál? Jak rozšířit svůj byznys? Přinášíme vám několik tipů co dělat a nač si dát pozor při rozšiřování vašeho impéria.

1) Nové trhy

Nový trh s sebou zákonitě přináší i nové cílové skupiny a nové potenciální zákazníky. Zamyslete se, co vám daný trh může dát a co naopak jemu můžete dát vy. A nezapomeňte na adekvátní prezentaci. Pokud vaše reklamní sdělení vyzní nevhodně, šance na úspěch se výrazně snižuje.

„V případě zahraničního trhu platí dvojnásob, že pokud jste nová firma, udělat dobrý dojem můžete udělat jen jednou. Pouze rodilý mluvčí, který v zemi daného trhu žije, dokáže vystihnout správný tón nebo upozornit na kulturní rozdíly, které by znamenaly nevhodné vyznění původního sdělení nebo dokonce názvu produktu či společnosti. Někdy ani to nestačí a je vhodnější využít služeb copywritingu a napsat nový vhodnější text,“ upozorňuje Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek pro ČR, Slovensko a Rakousko.

2) Průzkum trhu

Než se pustíte na nový trh, udělejte si jeho důkladný průzkum. Co jeho zákazníci chtějí? Jak je zaujmout? Je váš produkt pro ně potřebný či něčím zajímavý? Samotná data z výzkumu pak můžete využít pro marketingové účely.

„Průzkumy trhu přijdou vhod nejen při vstupu na nové trhy, ale i tam, kde již působíte. Společnost se rychle mění a s tím i její zvyky. Pokud chcete v konkurenčním prostředí obstát, musíme jít s dobou a využívat nové výzvy. A právě výsledky průzkumu v tom mohou výrazně napomoci, neboť přinášení důležitá data. Na jejich základě můžete zlepšit nejen vaše produkty a služby, ale například i smluvní podmínky či směřování celé firmy,“ potvrzuje Jitka Chizzola z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

3) Marketing

Máte sesbíraná data o své cílové skupině, ale nevíte, jak ji oslovit? Komunikační strategie by měla jít ruku v ruce s byznys strategií vaší společnosti.

Sandra Gligić, majitelka digitální agentury Taste, dále radí: “Prostý překlad inzerátů z češtiny do cizího jazyka je obvykle nedostatečný. Kulturní zvyklosti přecházejí do nejmenších detailů, například v Číně se smrtí a smutkem spojuje bílá barva. Lišit se může i sezónnost či tón komunikace. Všechny tyto aspekty je třeba při tvorbě kampaní zohlednit.”

4) Investice

Pokud toužíte udělat z vaší firmy větší, buďte připravení na investici, kterou s sebou tento krok může přinést.

„Vždy musíte počítat s určitou dobou návratnosti investice. Je proto nutné se vybavit notnou dávkou trpělivosti, aby se mohl přínos vaše záměru plně projevit. Pokud čekáte rychlý zisk, hrozí, že byste mohli nový projekt zbytečně předčasně ukončit,” dodává Bronislava Chudobová.

5) Naučte se předcházet rizikům

Pro zdravý rozvoj firmy je důležité myslet na zadní kolečka a neopomíjet rizika, která mohou nastat. V podnikání jich existuje celá řada, například ekonomická, provozní, tržní či legislativní a mnozí si je všechna ani zdaleka neuvědomují. Dá se navíc očekávat, že s ekonomikou, která podléhá postupně prudším a prudším proměnám, bude nutnost předcházení rizikům navíc nabývat na stále silnějším významu.

“Podcenit situaci může mít naprosto fatální dopady nejen na vaši firmu, ale i na váš soukromý život. Rozhodně je tedy na místě využít profesionální konzultaci, která vyhodnotí, která oblast rizik konkrétně pro váš obor činnost představuje nejvýraznější potenciální ohrožení a napomůže tato rizika účinně ošetřit. V jejím rámci rovněž proběhne analýza příčin, které vedly k úpadku a odnesete si tak velmi jasnou představu o tom, v čem jste chybovali a jak se totožnému scénáři napříště vyhnout. Stejně jako v mnoha jiných oblastech platí, že prevence negativních jevů je tou nejúčinnější pomocí,” upozorňuje Ondrej Spodniak ze společnosti Zenron.

6) Oslovení nových obchodních partnerů

Kvalitní obchodní partneři jsou základním kamenem úspěchu. Ať už outsourcujete jakékoliv služby, musíte být přesvědčení o tom, že maximálně splňují vaše kvalitativní měřítka a je na ně spoleh. Kvalitní dodavatelé jsou základním kamenem úspěchu. Zákazník kupuje tuto službu od vás a nezajímá ho tudíž, kde se stala chyba. Vy jste garantem. “Vždy ale musíte pamatovat na to, že mezi zákazníkem a dodavatelem stojíte vy. Chyba dodavatele je vždy chybou vaší a tak to musíte i komunikovat. Pokud například selže dopravce, vy musíte situaci vyřešit a třeba na vlastní náklady poslat balík dopravcem jiným a až poté řešit ten původní, který se někde zatoulal. Na druhou stranu, dobrý dodavatel vás dokáže podržet v situacích, kdy jde doslova o minuty a je potřeba něco obratem zprodukovat a dostat do světa. Online svět je v tomto neskutečně rychlý,” říká Tomáš Haškovec, marketingový manažer společnosti Spokojený pes.

Newsletter