NKÚ: Čtvrtině projektů hrozí kvůli udržitelnosti vracení dotací

Čtvrtině z 56 projektů, na které se zaměřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), hrozí vracení části nebo celé dotace z evropských fondů. Důvodem je porušení pravidel, která musí příjemce dotace dodržovat nejčastěji pět let po dokončení projektu. Příkladem je devět regionálních center na podporu inkluzivního vzdělávání, která po ukončení projektu bez náhrady zanikla. Problematické je i financování vědeckých center, kde podmínky udržitelnosti nesplní téměř polovina z kontrolovaných projektů. Vyplývá to z dnešních informací NKÚ.

Centra podpory inkluzivního vzdělávání byla zřízena za více než 133 milionů korun. Cílem projektu ministerstva školství bylo ověřit a nastavit podmínky inkluzivního vzdělávání na základních školách. Všech devět zřízených center po dokončení projektu bez náhrady zaniklo, čímž příjemce dotace porušil podmínku udržitelnosti. Pokud se tak stane, musí část, případně i celou dotaci vrátit. Pokud je příjemcem dotace stát, hradí vzniklé náklady ze svého rozpočtu. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Problémem je podle NKÚ i financování některých projektů po dobu pěti let od dokončení projektu. Do vybudování 48 vědeckých výzkumných center se dosud investovalo 36 miliard korun a podle odhadů bude na jejich další provoz nutné v příštích pěti letech vynaložit ze státního rozpočtu dalších 24,4 miliardy korun. U pěti z 11 kontrolovaných výzkumných center podle NKÚ hrozí, že nesplní podmínky udržitelnosti. Vědeckým výzkumným centrům se totiž například nedaří získat další zdroje financování ze smluvního výzkumu a mezinárodních grantů.

Kontroloři od února do listopadu loňského roku prověřili celkem 56 projektů, na něž šlo z dotací 9,3 miliardy korun. Z této částky tvořil příspěvek EU 7,9 miliardy korun a dalších 1,4 miliardy korun vyplatila Česká republika ze svého rozpočtu. Kontrola se týkala dotací udělených v rámci tří projektů, a to Integrovaného operačního programu, operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Například v rámci Integrovaného operačního programu NKÚ kontroloval devět projektů. Rizikové je u nich především financování, kdy příjemci chod podniku financují z vlastních zdrojů a na úhradu mezd čerpají dotace z jiných veřejných zdrojů. „Existuje proto riziko, že bez další veřejné podpory po skončení doby udržitelnosti příjemci podnikatelskou činnost v sociální oblasti ukončí,“ uvádí kontrolní úřad.

V případě operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace NKÚ kritizuje ministerstvo školství mimo jiné za to, že neprovádělo monitoring a kontrolu vědeckovýzkumných center v době udržitelnosti. Resort podle NKÚ ani nemá přehled o tom, kolik bylo vytvořeno prokazatelně nových pracovních míst ve vědě a výzkumu. Ministerstvo navíc ani nezvažovalo stanovení delšího období udržitelnosti než pět let, přitom jde o finančně velmi náročné projekty, u kterých lze pozitivního dopadu dosáhnout až v delším časovém horizontu.

 

Přehled zjištěných nedostatků s možným finančním dopadem

Název projektu Příjemce Vyplacená dotace v mil. Kč Zjištění NKÚ stanovaná sankce
regenerace sídliště Máj – úsek 04 – západ České Budějovice 30,14 nesplnění oznamovací povinnosti, neoddělení účetnictví 10 pct dotace
regenerace sídliště Máj – úsek 05 – sever České Budějovice 32,8 nesplnění oznamovací povinnosti 10 – 12 pct dotace
víceúčelové hřiště Znojmo 5,8 nezachování účelu projektu 100 pct dotace
sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice Hober s.r.o. 2,8 nesplnění oznamovací povinnosti 5 pct dotace
zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu MMR 10,8 nesplnění oznamovací povinnosti 0,5 – 2 pct dotace
zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v ČR MMR 17,25 nezpůsobilé výdaje 30.000 Kč 100 pct nezpůsobilých výdajů
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Palackého v Olomouci 806,9 nedostattečné pojištění pořízeného movitého majetku 0 – 100 pct dotace
Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje Univerzita Palackého v Olomouci 845,07 nedostatečné pojištění pořízeného movitého majetku 0 – 100 pct dotace
Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP Univerzita Palackého v Olomouci 688,4 nedostatečné pojištění pořízeného movitého majetku 0 – 100 pct dotace
Centra podpory inkluzivního vzdělávání MŠMT 133,9 neúčelné vynaložení peněžních prostředků 100 pct dotace
Reforma terciárního vzdělávání MŠMT 48,7 neúčelné vynaložení peněžních prostředků 100 pct dotace
Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů MŠMT 61,4 neúčelné vynaložení peněžních prostředků 100 pct dotace

Zdroj: NKÚ

Newsletter