NKÚ: Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti měla vážné chyby

Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje chyby za téměř 2,5 miliardy korun. K takovému závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který dnes zveřejnil závěrečnou zprávu. Vedle účetních nedostatků NKÚ zjistil, že resort spravedlnosti poskytl bez souhlasu vlády více než půlmilionový dobrovolný příspěvek do zahraničí, čímž porušil rozpočtová pravidla. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

Ministerstvo spravedlnosti chybovalo podle NKÚ ve všech výkazech, které tvořily účetní závěrku za rok 2015. Dokument tak podle kontrolorů nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Více než polovinu zjištěných nesprávností tvořily nevykázané podmíněné závazky. Účetní závěrka proto obsahuje nesprávné informace o nárocích na budoucí rozpočty, upozornili kontroloři.

Ministerstvo postupovalo nesprávně také při odpisování dlouhodobého majetku, a to už od roku 2011, kdy organizačním složkám státu vznikla tato povinnost. „Ministerstvo spravedlnosti například nepoužívalo kvalifikovaný odhad zbývající doby, po kterou bude odpisovaný majetek používat. Tím neodpisovalo dlouhodobý majetek po celou dobu jeho používání,“ uvádí NKÚ. Nesprávné a neúplné bylo podle kontrolorů i účetnictví ministerstva v oblasti transferů.

Kromě účetních nedostatků kontrola odhalila, že ministerstvo spravedlnosti poskytlo do zahraničí dobrovolný příspěvek ve výši 543.000 korun, aniž mělo souhlas vlády. Ten byl přitom nutný, a ministerstvo tak podle NKÚ porušilo rozpočtová pravidla.

Newsletter