NN zvýšila ve čtvrtletí meziročně čistý zisk o 61 % na 435 milionů eur

NN Group v 1. čtvrtletí zvýšila provozní výsledek z průběžné činnosti meziročně o třetinu na 406 milionů eur. Růstu provozní ziskovosti bylo dosaženo díky lepším výsledkům ve všech segmentech.

Základní čistý zisk se zvýšil o 61 procent na 435 milionů eur. Důvodem jsou hlavně vyšší provozní výsledek, vyšší neprovozní položky a nižší ztráta ze zajištění japonského variabilního důchodové pojištění.

„V prvním čtvrtletí roku 2017 vykázala NN Group silné výsledky, přičemž k nárůstu provozního zisku v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 skupiny přispěly všechny její segmenty. Nadále zvyšujeme výkonnost a dokázali jsme opět snížit nákladovou základnu díky úsporám v Nizozemsku. Také naše rozvaha zůstává silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II NN Group na 238 procentech,“ uvedl generální ředitel NN Group Lard Fries.

Další úspory nákladů v Nizozemsku snížily výdajovou základnu na 748 milionů eur.

Ve sledovaném čtvrtletí rostl obchod silným tempem: prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl díky prodejům nizozemských a japonských životních pojistek a díky divizi Insurance Europe o 28,3 % na 620 milionů eur, celkový objem aktiv spravovaných divizí Asset Management stoupl o 2,1 miliardu eur a objem nových hypoték v NN Bank dosáhl 1,1 miliardy eur.

Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group klesl hlavně kvůli tržním vlivům z 241 % na konci čtvrtého čtvrtletí 2016 na 238 %.

Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 2,977 miliardy eur díky seniorním cenným papírům vydaným v lednu ve výši půl miliardy eur a dividendám získaným z dceřiných společností, i přes nákup akcií společnosti Delta Lloyd v únoru 2017.

Provozní výsledek divize Insurance Europe se v prvním čtvrtletí 2017 zvýšil na 42 milionů eur ze 34 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2016, a to díky vyšším příjmům z  poplatků a pojistného.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 175 milionů eur, což po očištění od měnových vlivů představuje 29,4% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2016, a to díky vyššímu prodeji životního pojištění v celém regionu.

„Začátek roku 2017 byl nezapomenutelný. V posledních měsících jsme provedli další krok k tomu, abychom naši firmu strategicky zabezpečili do budoucna a posílili naši vůdčí pozici v Nizozemsku a Belgii. V dubnu byla dokončena akvizice 93,3 procent společnosti Delta Lloyd. Oznámili jsme, složení nejvyššího vedení sloučené společnosti, a zahájili jsme integrační proces. Přípravy právní fúze pokračují. Věříme, že sloučení společnosti Delta Lloyd s nizozemskými a belgickými aktivitami NN prospěje zákazníkům obohacením naší produktové nabídky a dalším rozšířením naší distribuční sítě. Díky úsporám z rozsahu též bude generovat vyšší volný cash flow, z něhož mohou následně profitovat naši akcionáři,“ dodal Fries.

NN Group působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 15 milionům klientů, o které pečuje 12 tisíc zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.

Newsletter