Nouzový stav v kontextu s koronavirem přináší další mimořádná opatření nejen v obchodu

Po dobu třiceti dnů bude stát regulovat činnosti, které souvisejí také s průmyslem, podnikáním a exportem. Vláda totiž na základě aktuální situace s koronavirem vyhlásila nouzový stav.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto k programu ČMZRB Úvěr COVID připravuje návazné programy pro živnostníky. Současně se stalo místem pro centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků do veřejné sféry, například pro veřejnou dopravu.

„V nouzovém stavu má stát větší pravomoci tak, aby mohl operativně reagovat na aktuální situaci a byly zachovány základní funkce státu. Zajistit ochranné prostředky či dodávky energie patří mezi klíčová opatření,“ říká ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Pro export je v souvislosti s dnes přijatými usnesením vlády zásadní zprávou také to, že se zakazuje vstup všech cizinců přicházejících z rizikových oblastí do České republiky. Rovněž se zastavuje přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech ČR. Cizinci, kteří už v ČR jsou, jsou oprávněni tu po dobu nouzového stavu zůstat. Na MPO rovněž máme centrálně řešit nákup dezinfekčních prostředků pro veřejnou správu.“

Kvůli nouzovému stavu ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) operativně svolalo jednání s představiteli obchodu.  „Z jednání vyplynulo, že distribuční centra jsou naplněna, pokud někde něco chybí, je to dočasné kvůli zvýšenému zájmu,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková a dodává: „Nemáme nyní žádné zprávy o tom, že by někde plánovali zavřít obchody, lékárny nebo drogerie.“

Hned zítra se má uskutečnit také jednání s představiteli energetických firem. Pro úplnost: podle usnesení vlády jsou v současném nouzovém stavu zakázána i všechna shromáždění a akce, veřejné i soukromé, pro víc než 30 lidí. Stejně tak se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, na sportovištích, v posilovnách, koupalištích, klubech, knihovnách aj. Přijata byla i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě.  

Newsletter