Novela EIA zpomalí výstavbu, očekává 54 pct stavebních firem

Nadpoloviční většina stavebních společností (54 procent) očekává, že novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) zpomalí výstavbu. Největší obavy mezi stovkou oslovených ředitelů domácích stavebních firem panují z veřejného projednávání a možností aktivistů nebo jiných sdružení protahovat povolování staveb. Vyplývá to z analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s firmou SGCP, divize Weber.

Novely zákona EIA a jejího vlivu na zpoždění staveb se obávají především velké stavební společnosti s minimálním ročním obratem 200 milionů korun. Jako problém to vnímá 86 procent ředitelů těchto firem. Podobné je to mezi firmami, které se zabývají především stavbou dopravní infrastruktury. Výrazné obavy panují ohledně projektů, u nichž bylo posouzení vlivu na životní prostředí vyhodnoceno ještě před vstupem Česka do Evropské unie v roce 2004. Podle odhadů se to týká více než stovky staveb zhruba za 130 miliard korun. To je téměř třetina celého výkonu českého stavebnictví za rok 2014.

„Zákon způsobil v rámci svých přechodných ustanovení situaci, kdy desítky projektů, zejména dopravní infrastruktury v pokročilém stádiu přípravy a rozpracování, bude nutné pozastavit a jejich realizaci odložit. Tím se zásadně zdrží realizace dlouhodobě připravované dopravní infrastruktury potřebné pro život a podnikání v Česku,“ uvedl generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.

„Bohužel, vzhledem ke komplikacím se získáním výjimky EIA od Evropské unie pro připravované velké infrastrukturní projekty očekáváme pokles českého stavebnictví na letošní i příští rok. Stavebním firmám mohou vzniknout problémy s naplněním výrobních kapacit,“ dodal člen představenstva pro dopravní stavby firmy Porr Antonín Dáňa.

Hlavní výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví zveřejní CEEC Research na úterním setkání lídrů českého stavebnictví.

Newsletter