Novinář Motejlek dostal od ČNB pokutu 1mil. korun

Pokuta se týká zprávy publikované na facebookovém profilu motejlek.com, která se týkala budoucnosti vývoje akcií společnosti O2. ČNB novináři Motejlkovi vytýká větu z 19.8.2015 ve znění: „u O2 už o 300 absolutně nepochybuji, viděl bych to spíše ke 400“ a dále pak větu ze dne 24.8.2015 ve znění: „O2 proti všem, 170 prolomeno, a nekončíme“.

Podle ČNB se měl novinář Motejlek odvolávat na 160minutový rozhovor, který připravil s předsedou dozorčí rady O2 Martinem Štefunkem. Podle ČNB novinář Motejlek měl rozšiřovat informace, kterými mohlo dojít ke zkreslení představy účastníků kapitálového trhu o hodnotě finančního nástroje a měl tak porušit zákaz manipulace s trhem.

Newsletter