Nový Bor posílí centrální zásobování teplem

Tepelné hospodářství Nového Boru projde významnou proměnou, která do budoucna umožní stabilizovat nebo dokonce i snížit ceny tepla pro koncové zákazníky. Společnost TEPLO Nový Bor, jež provozuje zdejší systém centrálního zásobování teplem a je stoprocentně vlastněná městem, rozšíří své služby o kogeneraci. Dodavatelem řešení a investorem je ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO.

Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou minielektrárnami a miniteplárnami, v nichž se společně vyrábějí elektřina i teplo. Zatímco u klasických elektráren uniká teplo bez využití do okolí, kogenerační jednotka ho dále využívá. Kogenerační jednotky umožňují provozní úsporu za cenu tepla a jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Dvě kogenerační jednotky pro Nový Bor přitom dosáhnou celkového výkonu 2 200 kWe. Větší z nich o výkonu 2000 kWe bude umístěna v kotelně Wolkerova, druhou o výkonu 200kWe ČEZ Energo instaluje do kotelny v ulici Rumburských hrdinů.

„Pro město je to velice výhodné, protože na vybudování a provoz kogenerací nemusí nic investovat ze svého. My získáme dlouhodobě výhodné ceny tepla. Navíc získáme do teplárenství tu nejmodernější technologii, která existuje,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

„Kogenerace dokazuje, že zdroje pro výrobu tepla mohou být ekologické a zároveň přinášet úsporu pro občany. Naším cílem je do budoucna snižovat ceny tepla a kogenerace je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout,“ doplňuje ředitel společnosti TEPLO Nový Bor Milan Přívratský.

Příjmem pro město bude i nájem za pozemky, na kterých kogenerace stojí a které si ČEZ Energo od města pronajímá. Elektřina z kogeneračních jednotek bude putovat do distribuční sítě a teplo přímo odběratelům v Novém Boru.

„Kogenerační jednotky jsou moderní technologií, která šetří palivo a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent. V praxi to znamená nejen finanční úsporu, ale i vyšší ekologičnost. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí,“ říká generální ředitel ČEZ Energo David Bauer. V současné době podle něj probíhají projekční a přípravné práce. S uvedením do zkušebního provozu a kolaudací zdroje se počítá v průběhu příštího roku.

Newsletter