Nový investiční fond Czegg Ventures chce rozdělit miliardu mezi 30 rodinných firem

Skupina Starteepo investora Františka Bostla spouští 1. června investiční fond s názvem Czegg Ventures, který bude zaměřený na české malé a střední podniky rodinného typu, a bude investovat do jejich akcií a dluhopisů. Pro své investice bude využívat stávající tržní platformy pražské burzy jako akciový trh Start nebo dluhopisový Free Market. Fond cílí na roční výnos 7 až 8 %.

Czegg Ventures má zájem podpořit firmy tvrdě zasažené koronavirem, který z mnohých i kapitálově silných vysál rozvojové zdroje. Především tradiční výrobní podniky by měl zajímat jejich další růst a inovace, na které budou potřebovat jednorázový kapitál.

„Trh je nyní příležitostí nejen pro nás, ale také pro podniky, kterým chceme pomoci je využít,“ říká zakladatel a statutární ředitel fondu František Bostl. „Stát nás všechny každý den přesvědčuje, že si podnikatelé musí pomoci sami. A my tu jsme pro některé z nich.“

Pasivní investor v rodinných firmách

Fond je oproti běžným venture capital či private equity fondům atypický, většinou bude investovat do firem, kde se neočekává v dlouhodobém horizontu úplný exit zakladatelů. Ideální investicí je pro Czegg Ventures firma s obratem od 100 milionů korun a historií alespoň 10 let, kdy v rodině zůstává majorita a minoritní podíl se podstoupí novému investorovi.

„Naší ambicí není firmy řídit. Jsme pasivní investor, který přinese kapitál a ve firmě chce pak dlouhodobě zůstat a těžit z růstu její hodnoty či pobírat akciové dividendy nebo úroky z dluhopisů. Vždy půjdeme do minoritní pozice,“ říká Bostl. „Chceme za partnery schopné manažery. Otce zakladatele, kteří se svojí firmou stále dýchají.“

Firmy musejí na pražskou burzu

Díky svému zaměření získal fond jako historicky první a zatím jediný označení „powered by PX“ od Burzy cenných papírů Praha. Firmy v portfoliu fondu budou totiž nuceny vstoupit na některou z jejích tržních platforem, což jim přinese i nefinanční benefity. Především transparentnost, protože zainvestovaná firma bude muset splňovat minimální požadavky na reporting a informační otevřenost. To ve výsledku ocení nejen fond, ale i obchodní partneři v zahraničí, kde je vstup na burzu často brán jako nejvyšší meta v podnikání. V případě investic do malých a středních podniků jsou aktivní i jiné investiční či penzijní fondy, Czegg Ventures bude ale jediným takto specializovaným fondem.

„Naším cílem je dané podniky najít, připravit transakci a s fondem se postarat o 20 až 50 procent vydávané emise akcií či dluhopisů. Očekáváme, že do jednoho emitenta budeme sami investovat 25 až 50 milionů korun. Cílem je postupně podpořit 20 až 30 firem jednou miliardou korun z našeho fondu. Burza samotná ale těmto firmám může přinést násobně více kapitálu. V poměru k nám až pětinásobně,” říká Bostl.

Zájemce o investice do fondu bude čekat pořadník

Fond bude cílit na čistý výnos 7 až 8 % ročně a minimální investice do něj bude startovat na částce 1 milion korun. Investoři by do fondu měli vstupovat s horizontem minimálně 5 let. Mezi investory patří například Jaroslav Palát z firmy Prabos plus, který do fondu investuje v první fázi více než 20 milionů korun.

„Prvních 100 milionů korun máme přislíbeno od investorů z našeho okolí, já sám jsem investorem s pořadovým číslem jedna. Letos chceme dosáhnout 200 milionů korun ve správě,“ uvádí Bostl.

Fundraising a vstup nových investorů bude podmíněn příležitostmi, které se v čase objeví. Zájemce o investici by tak měl čekat od ledna příštího roku pořadník. V případě, kdy bude mít fond připravenou novou investiční příležitost, budou investoři v pořadníku vyzváni ke vstupu do fondu. Jedná se o proces, který se nazývá „capital call“, a je běžně užívaný u venture capital či private equity fondů.

Skupina STARTEEPO
STARTEEPO je skupina založená investorem Františkem Bostlem v roce 2017. Zprvu se skupina zaměřovala čistě na poradenství v oblasti firemního financování. V období 2018 až 2019 pomohla skupina v roli poradce na kapitálovém trhu malým a středním podnikům k získání kapitálu ve výši 850 milionů korun. Skupina provozuje také fond kvalifikovaných investorů STARTEEPO Invest. František Bostl byl za své projekty oceněn např. Cenou SDGs 2019 či umístěním v prestižním žebříčku Forbes 30pod30 v roce 2020. Více na www.starteepo.com.
STARTEEPO Invest
STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Od roku 2018 spravuje STARTEEPO Invest svůj první podfond NEW AGE FUND, který je zaměřený na etické investice do nové ekonomiky. Během koronavirové krize byl NEW AGE FUND jediným akciovým fondem v Česku a jedním z mála na světě, který uzavřel první čtvrtletí letošního roku v zisku, a překonal tak svou výkonností akciové indexy a konkurenční fondy o desítky procent. Více na www.starteepo.com/invest.
CZEGG VENTURES, podfond STARTEEPO Invest
CZEGG VENTURES, je podfondem fondu kvalifikovaných investorů STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Více na www.starteepo.com/czegg-ventures.

Newsletter