Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu, jehož jedním z cílů je urychlit cestu k potrestání pachatele a zjednodušit trestní řízení. Resort nyní zveřejnil jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Ke zveřejnění přistoupil resort již v této fázi, přestože se nejedná o finální znění řádu: „Některé komerční subjekty totiž nabízejí placený přístup k těmto textům. A toto nepovažujeme za správné a etické,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ministerstvo nyní zpřístupnilo části týkající se základních zásad trestního řízení, dokazování, přípravného řízení a řízení před soudem v prvním stupni.

Ministr Pelikán také popsal důvody vzniku nového procesního kodexu: „Stávající trestní řád je již zastaralý. Prošel četnými novelizacemi, ale jeho stav dnešní době nevyhovuje. Nepomáhá efektivnímu průběhu trestního řízení a právě to chceme změnit.“

Jedním z hlavních cílů nové úpravy je zrychlení a zjednodušení trestního řízení tak, aby byla doba mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele co nejkratší.  Proto se počítá s možností zkrátit přípravné řízení při vyšetřování přečinů a s rozšířením možností, kdy lze uzavřít dohodu o vině a trestu. U rozsáhlých případů v řízení před soudem prvního stupně navrhuje úprava přednést pouze hlavní body obžaloby a listinných důkazů a v dalším pak odkázat na písemné vyhotovení, které bude k dispozici.

Na podobě nových pravidel se může svými komentáři podílet odborná i laická veřejnost, a to na zvlášť zřízených webových stránkách – http://tpp.justice.cz. Zde uvedené pasáže zpracované skupinou vedenou profesorkou Dagmar Císařovou byly již v loňském roce zaslány k připomínkám také Komisi pro nový trestní řád složené z odborníků z řad akademické sféry, justice a advokacie.

Newsletter