NÚKIB vysvětluje varování o kybernetické hrozbě

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vysvětluje, že varování o hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti z pondělí 17. 12. 2018, nemíří primárně na běžného uživatele. Je zejména určeno vybraným subjektům, které provozují sítě důležité pro chod státu.

U lidí, kteří používají mobilní telefon nebo router zmíněných firem k běžnému použití neexistuje žádné zvláštní riziko.

Varování se dotýká primárně informačních a komunikačních systémů těch subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti (Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů). Ti jsou povinni varování zohlednit v analýze rizik a na základě výsledků této analýzy učinit patřičná rozhodnutí a příslušná opatření.

Varování NÚKIB neznamená bezpodmínečný zákaz používání daných technologií. Samotné označení určitých technických a programových prostředků za hrozbu v tomto varování znamená, že je nutné tuto hrozbu brát vážně a rozhodnout o výši rizika, které z používání zmíněných technologií a programových prostředků pro konkrétní prostředí konkrétního subjektu plyne.

Newsletter