Dolar po zklamání z ADP Národního reportu zaměstnanosti oslabuje proti euru nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu zůstávají v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Nutnost průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace? Co na to Češi?

Z posledního globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že čeští zaměstnanci si uvědomují nutnost průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace, jen tím si totiž mohou zajistit uplatnění na trhu práce. Celkem 64 % respondentů průzkumu dokonce uvedlo, že průběžné vzdělávání potřebují, aby zůstali na aktuální úrovni kvalifikovanosti. Přestože většině zaměstnanců (67 %) jsou vzdělávací aktivity spojené s prací nabízeny a hrazeny jejich zaměstnavatelem, více než 2/3 dotazovaných jsou ochotny si další školení samy zařídit a platit.

Drtivá většina respondentů z celého světa (90 %) i z ČR (95 %) v průzkumu uvedla, že pravidelné obnovování dovedností a kvalifikace vede ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Do značné míry to souvisí s rostoucím využíváním technologií napříč všemi obory. „V souvislosti s fenomény, které přináší 4. průmyslová revoluce, dochází na trhu práce k výrazným změnám. Robotizace a automatizace mění charakter lidské práce, vznikají nové pracovní pozice a dokonce celé nové obory. Celoživotní učení je proto dnes k udržení šance na uplatnění naprosto nezbytné, a to bez ohledu na věk,“ komentuje Hana Púllová, ředitelka české pobočky společnosti Randstad s tím, že práce s novými technologiemi neubývá.

„Právě naopak, technologie nové příležitosti vytváří. Jedno pracovní místo v high-tech oboru, jako např. věda, technologie, inženýring a matematika, přímo vede k lokálnímu vytvoření dalších až 4 pracovních míst v oblasti výroby a služeb napříč všemi příjmovými skupinami,“ tvrdí Hana Púllová. To je mnohem vyšší počet než v případě průměrného multiplikátoru průmyslové výroby, kdy na jedno takto vytvořené pracovní místo připadá dalších 1,4 pracovních míst v návazných oblastech.

Potřeba dalšího školení a vzdělávání

Obecně se zaměstnanci domnívají, že udržování vlastních dovedností a kompetencí na aktuální a konkurenceschopné úrovni je jejich vlastní odpovědností. Globálně je o tom přesvědčeno 91 % respondentů a v ČR se k tomuto názoru přiklání dokonce 97 % účastníků průzkumu.  Za uplynulých 12 měsíců proto celá polovina českých zaměstnanců navštívila nějaký vzdělávací výcvik či trénink, třetina se zúčastnila workshopu, semináře nebo konference, pětina dokončila online vzdělávací kurz, 6 % konzultovalo své profesní příležitosti s odborníkem a 5 % absolvovalo kurz osobního koučování. Přesto celé tři čtvrtiny Čechů hledají další odborné vzdělávání, necelá třetina se zajímá i o rozvoj osobních dovedností.

Kdo by měl platit za školení?

V celosvětovém měřítku 66 % respondentů uvádí, že vzdělávací aktivity spojené s prací jsou nabízeny a hrazeny jejich zaměstnavatelem. V ČR to uvedlo 67 % zaměstnanců. Nejčastěji jde o školení (52 %), účast na workshopu, semináři nebo konferenci (30 %) či absolvování online kurzu (18 %). Možnost konzultace profesních záležitostí s odborníkem mělo možnost využít jen 7 % respondentů a osobního koučování dokonce jen 6 % dotazovaných. Celých 70 % českých zaměstnanců je přitom ochotno si na průběžné vzdělávání finančně přispět anebo jej dokonce plně hradit.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:
Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto třetí vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2017 proběhlo v období od 18. července do 2. srpna 2017.
O společnosti Randstad:
Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně – poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde v 4752 pobočkách pracuje 32 280 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 200 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů
a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.

Newsletter