Objem kapitálu z daňových rájů se loni zvýšil o 32 miliard

Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,73 bilionů korun, z toho 15 procent, tj. 409 miliard korun, pochází od subjektů, které mají registrované sídlo v daňovém ráji. Meziročně objem kapitálu původem z daňových rájů vzrostl o 32 miliard korun, zatímco podíl firem s vlastníkem z daňového ráje na podnikatelské základně se snížil z 2,9 procent na 2,7 procent. 79 procent kapitálu z daňových rájů pochází z Nizozemí, Lucemburska a Kypru. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Ke konci loňského roku mělo vlastníka v destinaci považovaný za daňový ráj celkem 13 031 českých společností, o 154 méně než v roce 2016 a nejméně za posledních pět let. „Naproti tomu se mezi lety 2016 a 2017 zvýšil objem kapitálu z daňových rájů upsaný v základním jmění českých firem z 377 miliard korun na 409 miliard korun, což představuje meziroční růst o necelých 9 procent,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že objem kapitálu z daňových rájů v českých firmách v posledních pěti letech osciluje kolem hranice 400 miliard korun.

Mezi zahraničními vlastníky z daňových rájů s výraznou převahou, se 40 procenty, dominuje nizozemský kapitál (163,8 miliard korun), nicméně jeho podíl se za posledních pět let snížil téměř o 18procentních bodů. S odstupem následuje s 24,5 procenty lucemburský kapitál, jehož podíl se od roku 2013 zvýšil o necelých 12procentních bodů, a kyperský kapitál se 14,5 procenty. Z Nizozemí, Lucemburska a Kypru ke konci roku 2017 pocházelo 79 procent kapitálu z daňových rájů, zatímco před pěti lety se jednalo o 85procentní podíl.

Mezi lety 2016 a 2017 nejvíc vzrostl objem kapitálu z Marschallových ostrovů (639 procent), USA (100 procent), Spojených arabských emirátů a Hongkongu (shodně po 20 procentech). Z absolutního pohledu se jedná o kapitál z USA (24,7 miliardy korun), Lucemburska (10,1 miliardy korun) a Marschallových ostrovů (521 miliard korun). Naopak nejvýraznější pokles kapitálu zaznamenala Belize (-34 procent) a Ostrov Man (-31,5 procent). V absolutních hodnotách v čele odlivu kapitálu jednoznačně stojí Nizozemí (-1,5 miliardy korun) před Kyprem (-0,8 miliard korun) a Britskými Panenskými ostrovy (-0,5 miliardy korun).

Mírně odlišné trendy lze sledovat v delším časovém horizontu, mezi lety 2013 a 2017. Největší relativní přírůstky dosáhly Marschallovy ostrovy (5 431 procent), Hongkong (1 500 procent), Bahamy (794 procent) a Monako (706 procent). V celkovém objemu se nejrychleji zvyšoval kapitál z Lucemburska (49,5 miliardy korun), USA (18,8 miliardy korun) a Monaka (7,2 miliardy korun). Naopak poklesu dominovaly Kajmanské ostrovy (-90 procent), Ostrov Man (-81procent), Bermudy (-48 procent) a Nizozemí (29 procent). Nejvyšší odliv celkového kapitálu zaznamenalo Nizozemí (-67,9 Lichtenštejnsko (-3,1 miliardy korun) a Kajmanské ostrovy (-2,5 miliardy korun).

 

Newsletter