Ochranu klientů v cestovním ruchu má zvýšit nová směrnice EU

Ochrana a informovanost klientů, kteří si koupí cestovní služby, se má od léta roku 2018 výrazně zvýšit. Nová směrnice EU výrazně změní trh cestovního ruchu. Vedle stávajícího povinného pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří norma rozšiřuje ochranu i na klienty, kteří si poskládají cestu z jednotlivých služeb. Např. i prodejce letenek, který zprostředkuje ubytování, tak bude nést odpovědnost za náhradu škody v případě svého úpadku. Na tiskové konferenci to uvedla ERV Evropská pojišťovna.

„Fakticky tak dochází k obdobné ochraně vložených peněz, jako tomu bylo doposud v případě zájezdů. Hlavním cílem je zvýšit ochranu spotřebitele, který si svoji dovolenou poskládá individuálně z různých služeb,“ uvedl ředitel správy pojištění ERV Štěpán Landík.

Nová směrnice zpřísňuje informační povinnosti jednotlivých subjektů cestovního ruchu, například údaje v katalozích CK tak budou muset být podrobnější.

Klient bude mít také právo na vypovězení smlouvy bez storno poplatku v případě, že v destinaci kam si koupil zájezd nastanou mimořádné okolnosti jako je například teroristický útok nebo živelná katastrofa. „Klienti jistě ocení možnost převedení své cestovní smlouvy za přiměřený poplatek alespoň sedm dní před odjezdem na někoho jiného,“ dodal Landík.

Pořadatel zájezdu bude moci zvýšit jeho cenu jen ve stanovených případech, půjde zejména o změnu ceny dopravy, směnného kurzu, výše daní nebo poplatků z cestovních služeb. Takovou změnu musí zdůvodnit příslušným výpočtem. Pokud by to neudělal, klient má nárok na vrácení celé částky zájezdu bez poplatku. Pokud tak CK učiní méně než 20 dní před odjezdem, má klient toto právo vždy automaticky. Stejně tomu bude v případě, kdy se cena kdykoliv navýší o více než osm procent.

Nově se cestovní kancelář nebo zprostředkovatel cestovních služeb bude o své klienty muset v nesnázích postarat. Pokud nebude možné klienty z důvodu mimořádných okolností dopravit domů, musí jim na své náklady zajistit ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii po dobu nejméně tří dnů.

Nová směrnice má být v lokálních zákonech členských zemí EU implementována do konce roku 2017, účinná pak má být od července 2018. Podle Landíka nebude implementace směrnice do českého práva vůbec snadná. „V následujících měsících bude velmi důležité, aby se subjekty v českém cestovním ruchu shodly se státními orgány na mnoha zásadních věcech. Zejména v otázce praktického vymezení zájezdů a spojených cestovních služeb a stanovení odpovědností za ně,“ dodal Landík.

Tuzemské cestovní kanceláře prodají každý rok zájezdy za zhruba 20 miliard korun.

Newsletter