Od května začne platit nový Celní kodex EU. Jak ovlivní ČR?

Od května začne platit nový Celní kodex EU, který se týká i Česka. Mění pravidla pro veškeré zboží, které překročí hranice EU a zároveň zavádí elektronickou komunikaci. Klíčovou změnou je požadavek, aby prakticky veškerá cla byla zajištěna jistotou, tedy peněžní kaucí, popřípadě aby byl potenciální celní dluh zaručen třetí osobou. To se dotkne například firem, které provozují železniční přepravu. O změnách informovala poradenská společnost Grant Thornton.

Změny, které kodex přináší, nejvíce podle Grant Thornton ovlivní firmy, které obchodují na mezinárodní úrovni se subjekty za hranicemi EU. Sankce za nedodržování kodexu přitom mohou být až čtyři miliony korun. „Obecně hodnotíme novinku v podobě Celního kodexu Unie jako přínosnou,“ uvedla Gabriela Hoppe z Grant Thornton.

Nově je dále v kodexu upřesněno, kdy jsou součástí cla také poplatky za užívání práv a licenci, které se vztahují k dováženému zboží. Rovněž zaniknout některé celní režimy jako například dočasný dovoz, zjednoduší se celní prohlášení nebo se změní pravidla pro určování původu zboží.

Firmy s certifikátem Oprávněného hospodářského subjektu (AEO) budou mít nově možnost, na základě zvláštního povolení, provádět vybrané úkony celního řízení za celní orgány. Například provést některé kontroly pod celním dohledem nebo si samy určit částku dovozního či vývozního cla.

Kodex rovněž zavádí komunikaci s celními úřady v elektronické podobě. Proto budou muset být do konce roku 2019 nahrazeny zastaralé technologie novými a bezpečnými IT celními systémy.

Na změny reagovala již také čeká vláda, která v lednu schválila nový celní řád. Nyní je v Poslanecké sněmovně a měl by platit od 1. května. Nová tuzemská norma sjednocuje stávající postupy pro výkon celního dohledu, celní kontroly a celního řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a následného výběru. Pro cla a obchod by se tak měly ve větší míře využívat moderní nástroje a technologie, především elektronické prostředí.

Newsletter