Ode dneška se můžete vydat na nákupy či do restaurace

Protiepidemická opatření se od čtvrtka rozvolňují. Ze 4. stupně protiepidemického sytému PES přechází Česko na stupeň č. 3. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je nedělní definitivní rozhodnutí vlády uvolnit obchod a služby kompromisem, který dal podnikatelům jistotu a možnost připravit se na otevření.

Ode dneška se tak otevírají obchody, restaurace či například fitness centra. Platí přitom povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy a jeden zákazník na patnáct metrů čtverečních. „Restrikce děláme zejména kvůli snížení mobility. Ta se snížila a díky tomu, můžeme začít otevírat obchody,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vím, že celá řada lidí s restrikcemi nesouhlasí, je však třeba si uvědomit, že zdravotnictví má v tuto chvíli právo veta a jsem přesvědčený, že ministerstvo zdravotnictví připravilo dobré protiepidemické schéma.“

Od dnešního dne se otevírají také restaurace. Je v nich přitom zakázána přítomnost veřejnosti mezi 22. hodinou a 5.59 ráno, kdy výjimku mají pouze ty prostory, které neslouží pro veřejnost – například zaměstnanecké stravování či stravování zdravotních a sociálních služeb. S výjimkou zákazníků u jednoho stolu platí, že hosté musí být v odstupech alespoň 1,5 metru. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše čtyři lidé, výjimku mají členové domácnosti. Ve vnitřních prostorách nesmí být víc zákazníků, než je polovina kapacity míst k sezení.

„Rozvolňování jsme připravovali ve spolupráci se zástupci sektorů, kterých se daná věc týká. Nebyla to jednoduchá jednání, logicky se každý snaží hájit své zájmy. Všichni si ale uvědomuji důležitost ochrany zdraví a k nastaveným opatřením přistupují velice zodpovědně,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Moc děkuji všem za spolupráci, kterou budeme potřebovat i nadále, chystáme detailnější manuály i pro další sektory, které se budou postupně zveřejňovat.“ Po dnešním přechodu do 3. protidemického stupně v systému PES také platí, že provozovatel restaurace má povinnost evidovat v písemné formě aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. Kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, manikúra probíhají v režimu jeden zákazník na 15 metrů čtverečních a v rozestupech dva metry. Víc v matici opatření protiepidemického systému pro průmysl a obchod.

Doporučuje se práce na dálku, pokud to její charakter umožňuje. Při kontaktu s lidmi ve veřejných prostorách je vhodné dodržovat rozestupy nejméně dva metry a při platbách využívát bezhotovostní styk. Ve vnitřních prostorách, v městské dopravě a stejně tak i na nástupištích a v čekárnách musí  mít lidé nadále zakryté dýchací cesty. Roušky a respirátory je nutné mít i na veřejných místech, kde není možné dodržet dvoumetrové rozestupy. V souvislosti s rozvolňováním obchodů a služeb se spouští informační kampaň v České televizi, TV Nova a TV Prima a on-line médiích s cílem podpořit zasažené sektory ekonomiky, obnovit důvěru v ekonomiku a zamezit šíření dezinformací.  Nadále také funguje informační podpora pro podnikatele a živnostníky na celostátní lince 1212, vyřizují se COVID podpůrné programy, zveřejňují se informace na speciálních portálech ke koronaviru i webech jednotlivých resortů či sociálních sítích. Kampaň by mimo jiné měla informovanost pro širokou veřejnost pomoci víc provázat a zpřehlednit.

Newsletter