Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po včerejším posílení vrátil zpět nad hranici 1,1300 EURUSD. Procyklické měny v zisku. Měny regionu se obchodují smíšeně, koruna nad 25,50 za euro.

OSVČ v době pandemie COVID-19: Jak překonat aktuální krizovou situaci a kde hledat pomoc?

Pokles zakázek, nedostatek práce a nutnost výrazně redukovat náklady – to jsou ústřední témata posledních dnů a týdnů většiny podnikatelů. Ne jinak tomu je u živnostníků a jiných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), u nichž jde v mnoha případech o otázku samotné existence a dalšího profesního fungování. Naše advokátní kancelář v následujícím textu přináší souhrn nejdůležitějších nástrojů, které mají OSVČ za aktuálních okolností k dispozici.

Program Antivirus není jen pro velké společnosti

Dobrou zprávou pro všechny OSVČ zaměstnávající pracovníky je možnost využít podporu z programu Antivirus, který je určený pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na jejich velikost. Pokud tedy máte alespoň jednoho zaměstnance, kterému musíte poskytovat náhradu mzdy ať už z důvodu nařízení karantény, uzavření provozovny v důsledku mimořádných opatření či z důvodu existence překážky v práci související s epidemií COVID-19, můžete požádat stát o částečnou kompenzaci takových nákladů. Žádat je možné na dálku prostřednictvím interaktivního formuláře zveřejněného na webu, kde je také k dispozici podrobný návod.

Výše poskytovaného státního příspěvku se odvíjí od konkrétní situace či důvodu překážky v práci a činí 80 % nebo 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.

Finanční podpora ze strany státu není ovšem bezedná – v závislosti na využití konkrétního režimu programu Antivirus můžete na jednoho zaměstnance získat příspěvek ve výši maximálně 29 000 Kč, resp. 39 000 Kč.

Ani rodiče nepřijdou zkrátka

Pokud máte malé dítě, o které se musíte starat kvůli školám či školkám uzavřeným z důvodu šíření infekce COVID-19, nezoufejte. Můžete požádat o tzv. ošetřovné, které náleží všem OSVČ pečujícím o dítě mladší 13 let, a to ve výši 424 Kč za den. Podmínkou pro čerpání této dávky je, že na stejné dítě nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

„Pětadvacítka“

Nově byla schválena také přímá podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru – kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč. Ohledně konkrétních podmínek poskytování tzv. „Pětadvacítky“ probíhaly v posledních dnech vášnivé diskuze, a to nejen na politické scéně.

Podle schváleného návrhu Ministerstva financí by měly na tento bonus dosáhnout OSVČ, které (i) vykonávají činnost jako hlavní i vedlejší (pokud současně nevykonávají také zaměstnání), (ii) byly aktivní ke dni 12.3.2020 (s výjimkou sezónního podnikání) a současně (iii) pokud prohlásí, že nemohly činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to z důvodu ohrožení zdraví souvisejícího se šířením koronaviru nebo krizových opatření vlády. Takovými důvody budou zejména nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Potěšující zprávou nepochybně je, že ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu s čerpáním ošetřovného.

Žádost o kompenzaci mohou OSVČ vyplnit prostřednictvím interaktivního PDF formuláře nebo webové aplikace.

Platby pojistného odpuštěny za půl roku

Nezanedbatelnou pomocí pro osoby samostatně výdělečné činné je určitě částečné prominutí odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Stát totiž zaplatí za všechny OSVČ minimální zálohy za období březen až srpen 2020 a jejich placení bude zcela odpuštěno.

Kdo platí větší než minimální zálohy, nebude sice jejich úhrady zproštěn, nicméně může doplatit příslušný rozdíl oproti minimálním zálohám až při vyúčtování v roce 2021. Jinými slovy, až do konce srpna 2020 není třeba zálohy platit a platby je nutné nastartovat až v září 2020.

Zároveň byla prodloužena lhůta pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 vůči příslušné OSSZ i zdravotní pojišťovně, a to až do 3.8.2020. Prodloužení termínů je automatické a není třeba o něj žádat.

Na daňové přiznání je ještě čas

Obdobně jako u již zmíněného přehledu o příjmech a výdajích OSVČ došlo k posunutí lhůty i pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 – lze ho podat kdykoliv do 1.7.2020. Ani v tomto případě není třeba o prodloužení termínu žádat.

Pro úplnost dodáváme, že daň je splatná paušálně k 1.7.2020.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv s důvěrou obrátit. Rádi Vám s řešením aktuální krizové situace (a nejen jí) pomůžeme za zcela mimořádných zvýhodněných podmínek.

 

Newsletter