Otevírání obálek v zadávacích řízeních nebude veřejné

Některé instituce musí ode dneška zadávat veřejné zakázky výhradně elektronicky. Zadavatelé a dodavatelé spolu budou muset komunikovat pouze elektronicky, bude vyloučeno zasílání dokumentů v listinné podobě a bude nutná registrace v nástroji umožňujícím příjem nabídek v elektronické podobě. Elektronizace se v první fázi týká centrálních zadavatelů veřejných zakázek, ministerstev, ČNB, Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo ústředních orgánů státní správy.

Jde o zásadní změny v procesu zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé již nebudou moci přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje a zcela tak odpadá veřejné otevírání obálek. Povinný příjem elektronických nabídek se týká nejen zakázek vypsaných po 18. dubnu 2017, ale i těch, které mají po tomto datu termín přijetí nabídek, tedy i zadávacích řízení zahájených před tímto datem. Pokud zadavatelé, kterých se daná problematika týká, nestihnou v listinné či kombinované podobě nabídky otevřít, budou muset změnit zadávací podmínky a prodloužit přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

„Zvláště u již zahájených veřejných zakázek se jedná o velmi problematickou situaci. Zadavatelé jsou totiž aktuálně „motivováni“ k tomu, aby kladně neodpovídali na žádné dotazy účastníků, které by znamenaly prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím pádem prodloužení lhůty, na kterou by dopadalo podání elektronických nabídek,“ uvedla ředitelka poradenské společnosti Otidea Kateřina Koláčková.

Pro ostatní zadavatele je účinnost elektronické komunikace posunuta až na 18. října 2018. Termíny jsou stanoveny v souladu s evropskou legislativou a odráží tak snahu o úplnou elektronizaci veřejného zadávání.

„Elektronizace je důležitou součástí modernizace zadávání veřejných zakázek, která má vést k odstranění přebujelé administrativy a papírování. Nicméně přínosem bude teprve v okamžiku, kdy si na ni zvyknou nejen zadavatelé a dodavatelé, ale především, až kontroly nebudou vyžadovat předkládání dokumentů v listinné podobě,” dodala Koláčková.

Newsletter