Otevřená data veřejných rejstříků již brzy v plném rozsahu

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v dalším zvyšování transparentnosti a k 1. dubnu 2019 zpřístupní otevřená data veřejných rejstříků v plném rozsahu. Vyhledávání usnadní řada kritérií, výsledek pak budou moci uživatelé exportovat v několika formátech. Data bude ministerstvo dodávat postupně, a to v datových sadách podle roků.

Veřejné rejstříky jsou vůbec jedním z prvních systémů v České republice. V roce 2014 došlo k výrazné změně architektury i celého obsahu systému. Při předání správy systému novému poskytovateli služeb v roce 2017 vytvořilo ministerstvo zadání pro otevření dat veřejných rejstříků a o rok později analyzovalo možnosti jejich otevření a poskytnutí veřejnosti ve strojově čitelné podobě. K 1. dubnu 2019 nakonec Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje otevřená data veřejných rejstříků v plném rozsahu. Ministerstvo bude otevřená data zveřejňovat postupně, a to v datových sadách podle roků.

OpenData ISVR jsou dostupná na stránce https://dataor.justice.cz/. Součástí je také podrobná uživatelská příručka. Ministerstvo si od toho kroku slibuje novější formy prezentace těchto dat, než jaké umožňoval dosavadní portál veřejných rejstříků.

V katalogu otevřených dat lze vyhledávat na základě řady kritérií. Například podle příslušejícího rejstříkového soudu, právní formy nebo období, přičemž toto poslední kritérium postupně zahrne data za období od roku 1900 až do současnosti. Požadovaná data lze exportovat ve formátu CSV a XML.

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na Internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná. Otevřená data používají standardy s volně dostupnou specifikací, jsou zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům s vynaložením minimálních nákladů. Míra otevřenosti dat je dána pětistupňovou škálou, přičemž nejnižší stupeň odpovídá nejuzavřenějším a nejvyšší stupeň nejotevřenějším informacím.

Newsletter