Otevřený dopis generálního ředitele společnosti Panattoni Pavla Sovičky Vládě ČR

Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni, významného stavitele průmyslových budov, dnes zaslal otevřený dopis na členy Vlády ČR, v němž žádá o odstranění bariér rychlého znovunastartování tuzemské ekonomiky. Popisuje dvě klíčové bariéry záchrany tuzemské ekonomiky. Je to zejména uzavření hranic a nepříznivé podmínky pro rozvoj průmyslu v ČR. Server Roklen24 přináší dopis v nekráceném znění:

Vážený pane premiére, vážení ministři, dovoluji si obrátit se na Vás otevřeným dopisem jako stavitel významné průmyslové a logistické infrastruktury státu a žádám o okamžité zrušení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a zahájení kroků k usnadnění rozjezdu nových průmyslových areálů v ČR.

Aktuálně přijatá opatření, která umožňují překročit hranice ve výjimečných a odůvodněných případech, dle mého názoru nejsou dostatečná a rodící se obrovské problémy českého průmyslu a české ekonomiky neřeší.

Společnost Panattoni je stavitelem průmyslových zón a já osobně působím v oblasti rozvoje průmyslových nemovitostí v České republice přes 20 let. Zažil jsem dopady úsporných opatření v druhé polovině 90. let, dopady splasklé IT bubliny a zatím nejtěžší finanční krize v roce 2008/2009.

Ve všech případech se ekonomika znovu postavila na nohy a nastartovala díky průmyslu. Průmysl by se ale nikdy na nohy nepostavil, pokud by nenastaly následující zásadní okamžiky:

Krize konce 90. let / začátek 2000 – Státem připravené strategické zóny a nastartování masivního rozvoje průmyslových lokalit (Borská pole – Plzeň, Černovická terasa – Brno, Triangle – Žatec) Územní plány s rezervou pro průmyslovou výstavbu
2003 – Vstup do EU a posílení důvěry zahraničních investorů v politickou a právní stabilitu Připojení ČR k Schengenské dohodě a tím umožnění volného pohybu lidí, kapitálu a zboží, což je naprosto zásadní nejen pro velké investice v ČR, ale i středně velké společnosti
2009 – Na trhu je k dispozici mnoho volných průmyslových hal, které byly stavěny bez konkrétního uživatele, a neobsazenost prostor dosahuje téměř 20 % na celém trhu – Toto umožnilo novým firmám rychle nastartovat výroby v rámci vybudované infrastruktury bez jakékoliv prodlevy a zaměstnat propuštěné zaměstnance z firem, které krizi finančně nezvládly (příklad Stříbrska u Plzně, kde nezaměstnanost dosahovala 16 % v roce 2009, a v našem industriálním parku našlo zaměstnání přes 2 000 lidí)

 

Dnes, v roce 2020, se nacházíme v bezprecedentní situaci, kdy pro ekonomiku kritická infrastruktura státu v podobě neobsazených spekulativních a flexibilních průmyslových hal chybí a ani neexistují rezervy pro další výstavbu v územních plánech a už vůbec ne povolení ke stavbě.

Pro rychlé nastartování tuzemské ekonomiky, která je už nyní ve fázi klinické smrti, je třeba okamžitě připravit oživovací proces a podmínky pro opětovný růst. Svět se během jediného kvartálu zcela změnil. Právě zkušenosti s rekonvalescencí ekonomiky po minulých krizích nám může být vodítkem, jak tuto změnu zvládnout pro ČR nejlépe.

Kvůli chybějící rezervě průmyslových ploch však nebude v krátkém čase kde zaměstnat v rámci průmyslu občany propuštěné v jiných odvětvích ekonomiky. Vláda ČR zastavila volný pohyb osob a zboží, což je pro proexportně zaměřenou ekonomiku smrtelný koktejl. Rozhodnutí zavřít hranice na krátkou dobu mohlo pomoci zploštit křivku nárůstu počtu nakažených, ale dnes je další pokračování tohoto opatření kontraproduktivní a každý další den zvyšuje riziko brutálního ekonomického propadu.

Z každodenní komunikace s investory z celého světa vidíme, že zavřené hranice přivádí silné výrobní firmy k rušení projektů, které by mohly být umístěny do České republiky, ale místo toho jsou umisťovány přímo na klíčový evropský trh – do Německa, kde dochází k největší finální spotřebě. Velcí průmysloví hráči nechtějí riskovat komplikace při přechodu hranic. Povede to k odlivu výroby zpět do západních zemí. Radost z deglobalizace byla v České republice předčasná, k přesunu výrobních kapacit z Asie do ČR nedojde, pokud budeme mít nadále zavřené hranice pro volný pohyb lidí a zboží.

Žádám Vás proto o eliminaci jedné ingredience z tohoto smrtelného koktejlu pro nás, občany ČR. OTEVŘETE HRANICE v rámci Schengenské dohody. Současně prosím ZAČNĚTE PŘIPRAVOVAT PŮDU PRO INVESTICE do průmyslu podporou výstavby industriálních parků.

Závěrem dopisu mi dovolte podělit se s Vámi o pozitivní zprávu. V jedné průmyslové hale z našeho portfolia na Borských polích v Plzni se budou vyrábět nejmodernější respirátory, tzv. nanomasky. Když se před rokem řešil odchod průmyslových firem z Plzeňska, jako jedni z prvních jsme se rozhodli rekonstruovat již stojící halu. Vůbec jsme tehdy netušili, jaká pohroma potká celý svět na začátku roku 2020 a jak významný provoz by se v uvolněných prostorách mohl spustit. Díky tomu, že jsme měli dostatek odvahy k redevelopmentu, mohli jsme výrobci Workpress Aviation nabídnout obratem velmi dobře připravený prostor v prémiové lokalitě. Máme za sebou asi nejrychlejší obchodní jednání v historii.

Jsem rád, že dopadlo úspěšně a věřím, že výroba nyní tak potřebných respirátorů se rozeběhne co nejdříve!

Jsem připraven pomoci odbornou radou či konzultací!

Newsletter