Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

CRS CREDIT LTD., identifikační číslo 7623396, se sídlem Enterprise House 2 Pass Street Oldham Manchester OL9 6HZ, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v obchodním rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 7623396 (dále jen „vyhlašovatel”)

ve spolupráci se společností Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 20437 (dále jen „organizátor“).

Organizátor tímto informuje, že na stránkách www.roklen.cz  bylo zveřejněno vyhlášení

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

(dále jen „veřejná soutěž“),

na uzavření smlouvy o převodu níže uvedených akcií:

•          100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000 Kč společnosti CRS Credit Alfa, a.s., IČO: 24291307, sídlem Na hutích 756/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 18159 (dále jen „CRS Credit Alfa, a.s.“).

•          100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000 Kč společnosti CRS Credit Beta, a.s., IČO: 29128668 sídlem Na hutích 756/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 18707 (dále jen „CRS Credit Beta, a.s.“).

Veřejná soutěž začíná běžet dnem zveřejnění Podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku včetně příloh na webových stránkách organizátora https://www.roklen.cz/cs/download  (v sekci Ke stažení, složka Veřejná soutěž), přičemž tímto dnem počíná běžet také lhůta pro podávání nabídek.

Každý zájemce o účast ve veřejné soutěži může dále obdržet v sídle organizátora doplňující informace o předmětu veřejné soutěže – informační paket v listinné podobě oproti úhradě poplatku 5.000 Kč, a to počínaje dnem zveřejnění Podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na webových stránkách organizátora www.roklen.cz do 28. 11. 2019 každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.

Newsletter