Památky zahájí sezonu věnovanou rodu Gallasů a Clam-Gallasů

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu otevřou návštěvníkům své brány během posledního březnového víkendu. Zahájí tak sezonu, která se bude věnovat rodu Gallasů a Clam-Gallasů. Pravidelný návštěvnický provoz zavádí od dubna také pražská Invalidovna. NPÚ se zapojí i do oslav výročí 30 let od sametové revoluce a na podzim již pošesté předá ceny Patrimonium pro futuro.

Většina památek ve správě Národního památkového ústavu zahájí hlavní sezonu v sobotu 30. března. Výjimkou je například pražská Invalidovna, která přivítá první návštěvníky v letošním roce 5. dubna, kdy zahájí pravidelný návštěvnický provoz. Vždy od pátku do neděle, ale také o vybraných státních svátcích, až do října si tak zájemci budou moci prohlédnout karlínský architektonický skvost od barokního mistra Kiliána Ignáce Dientzenhofera ještě předtím, než projde rozsáhlou obnovou. Ta by měla být dokončena do roku 2025. „NPÚ má s obnovou historických památek bohaté zkušenosti a této výzvy se neobává. V budoucnu zde vznikne expozice věnovaná historii Invalidovny, Karlína, výstavní prostory či edukační centrum zaměřené na kulturní dědictví, v části počítáme i s komunitními aktivitami,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

I v letošním roce pokračuje dlouhodobý projekt s názvem Po stopách šlechtických rodů, jehož cílem je připomínat kulturní, společenské a historické odkazy významných aristokratických rodů. Letošní, v pořadí již devátý, ročník se zaměří na rod Gallasů a Clam-Gallasů, který je spojen především se severními Čechami. Ústředními objekty roku 2019 se tak stanou hrad a zámek Frýdlant, zámek Lemberk a hrad Grabštejn, na nichž proběhne i oblíbená Hradozámecká noc. Akce se letos představí v novém pojetí – započne již dopoledne na zámku Lemberk, pokračovat bude na Frýdlantu a stěžejní večerní a noční program proběhne na hradu Grabštejn. V rámci NPÚ se do roku věnovaného rodu Gallasů a Clam-Gallasů zapojí také zámky Krásný Dvůr, Libochovice, Sychrov a Opočno.

„Jako již tradičně, i v letošním roce je pro návštěvníky našich památek připraveno několik desítek akcí, včetně speciálních prohlídek, výstav či přednášek. Naším záměrem je prostřednictvím těchto akcí připomenout veřejnosti historický a kulturní odkaz významného šlechtického rodu, který se velkou měrou zasadil o rozvoj kultury nejen na severu Čech. Gallasové a Clam-Gallasové měli vazby na hudební velikány, jako byli Beethoven či Mozart, stáli u zrodu Vlasteneckého muzea v Čechách nebo pražské konzervatoře,“ vysvětluje Naďa Goryczková.

Vyvrcholením celého roku bude výstava Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách v Oblastní galerii v Liberci, která započne 13. prosince a potrvá až do 1. března 2020. Návštěvníci se seznámí s rodinnou historií od Matyáše Gallase (1588–1647) až po sedm dcer posledního mužského člena rodu Franze Clam-Gallase (1854–1930). Představen bude jejich soukromý život, ale i politická, diplomatická, kulturní a hospodářská činnost. Nejvíce prostoru bude věnováno Janu Václavu z Gallasu, slavnému císařskému diplomatu, od jehož úmrtí letos uplyne přesně 300 let. Výstava návštěvníky seznámí i s působností rodu v oblasti vojenství, podnikání, dobročinnosti, umění a správy panství.

Veškeré informace o akcích spojených s rokem Gallasů a Clam-Gallasů včetně kalendáře jsou dostupné na webových stránkách Národního památkového ústavu.  

Nové expozice a výstavy

V roce 2019 čeká na návštěvníky památek mnoho dalších zajímavých akcí, výstav a nových expozic.

V sobotu 30. března bude pro návštěvníky poprvé otevřena restaurovaná sala terrena na zámku Lysice. Obnovy, jež byla zahájena v loňském roce, se tak dočkala unikátní manýristická malířská výzdoba technikou fresco secco, která zachycuje maríny, mořské živočichy i veduty měst. Námět je odkazem na kavalírskou cestu Čerčinckých z Kácova, tehdejších majitelů zámku a panství a stavitelů zahradního sálu. Restaurována byla i mozaiková dlažba či mramorový krb s terakotovým reliéfem.

Novinky si pro návštěvníky připravil i zámek Zákupy, který letos otevře III. prohlídkový okruh s názvem Zámek za prezidenta Masaryka, mapující osudy zámku po zániku habsburské monarchie. Trasa byla zpřístupněna po kompletní opravě k výročí 100 let republiky. Během sezony bude ve vybraných dnech mimořádně zpřístupněno i rozsáhlé zámecké sklepení či historické provozní zázemí zámku včetně kuchyně a prádelny.

Nový prohlídkový okruh během léta otevře také zámek Stekník. Trasa představí zámek za doby jeho posledních majitelů, rodiny švýcarského konzula Gérolda Déteindre. Návštěvníci si prohlédnou sala terrenu, jídelnu a kuchyni či pánský nebo tzv. rohový pokoj. Součástí okruhu je i zrestaurovaný hlavní sál s odkrytou původní pozdně barokní výmalbou. Autor maleb, dvorní malíř Kolowratů Kryštof Seckel, je známý především jako autor architektonických vedut Španělského sálu na Pražském hradě.

Rovněž zámek Jindřichův Hradec představí nový prohlídkový okruh, nazvaný Černínové. Diplomaté, cestovatelé, sběratelé. Povede sály druhého patra renesančního Adamova stavení a návštěvníkům přiblíží rod posledních majitelů zámku – hrabat Černínů. Prohlédnout si zde lze jedinečný diplomatický dar tureckého sultána císařskému vyslanci Heřmanu Černínovi, obrazy slavných italských malířů, řadu vyznamenání, uniforem a mnoho dalšího.

Mezi zajímavé akce, které jsou pro návštěvníky letos připraveny, patří například výstava grafik španělského malíře Francisca Goyi na zámku v Hradci nad Moravicí, barokní slavnosti v hospitálu Kuks, Karlštejnské vinobraní nebo představení Divadla bratří Formanů Deadtown na zámku Kratochvíle. Seznam všech chystaných akcí mohou návštěvníci nalézt zde.

Obnova památek se návštěvnického provozu téměř nedotkne

I v letošním roce je plánována obnova několika objektů. S podporou finančních prostředků z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou na podzim zahájeny stavební práce na hradě Karlštejn v rámci projektu obnovy přízemí a sklepů v Císařském paláci a vybudování moderního návštěvnického centra. S výjimkou krátkodobého omezení komfortu na hradním nádvoří se zahájení stavební obnovy návštěvnického provozu v letošní sezoně nedotkne. V rámci obnov památek skrze IROP bude v období od července do září omezen návštěvnický provoz na zámku Vimperk, pro návštěvníky však bude zpřístupněn okruh Dolní zámek. Úspěšně pokračuje obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejn, zahájena bude v letošním roce vzorová památková obnova zámeckého areálu Uherčice. Mezi další stavební obnovy, které budou letos zahájeny, patří například obnova zámeckého kopce v Náchodě, v rámci níž bude revitalizována zeleň, cesty, odpočinková místa, vyhlídky i parkový nábytek, nebo restaurátorská obnova bývalé Mincovny na II. nádvoří zámku Český Krumlov – zde půjde o komplexní obnovu exteriérů i interiérů, které poté budou sloužit jako zámecká galerie.

Výročí 30 let sametové revoluce

V rámci oslav 30 let od uplynutí sametové revoluce NPÚ připraví výstavu České památky po pádu železné opony o proměnách českého památkového fondu po roce 1989 a výstavu a publikaci s názvem Třicet nejvýznamnějších památkových obnov demokratické společnosti, které připomenou zásadní obnovy památek na našem území za posledních 30 let.

Cena Patrimonium pro futuro pošesté

V roce 2019 NPÚ již pošesté udělí ceny Patrimonium pro futuro, kterými si klade za cíl upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Oceňuje a podporuje vlastníky kulturních památek, laiky i odborníky, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Nominace podávají územní odborná pracoviště NPÚ, poté jsou předány odborné hodnotitelské komisi. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. října na zámku Lemberk. Stejně jako v minulých letech i v letošním roce bude veřejnost prostřednictvím internetového hlasování vybírat vítěze kategorie Památky děkují.

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

Newsletter