Panetta (ECB): Rizika z poskytnutí menší podpory jsou vyšší, než kdybychom ji poskytli až příliš, je potřeba odolat nutkání méně akomodativní měnové politiky, je nutné nastavit kredibilní strategii demonstrující, že nechtěné utahování měnových podmínek nebude tolerováno, s tím je spjato i to, že nebudeme váhat s případným navýšením pandemických nákupů, bude-li to potřeba

Newsletter