Panetta (ECB): Riziko přestřelení opatření měnové politiky je mnohem menší než riziko nedostatečné a pomalé reakce v situaci, kdy by hrozilo vyplnění nejhoršího scénáře výhledu

Newsletter