Papež vyzval k odstranění nerovností mezi členskými státy OSN

Organizace spojených národů v uplynulých 70 letech své existence přispěla k ustálení a rozvoji mezinárodního práva a pomohla vyřešit bezpočet konfliktů, přesto však zůstává nevyřešena řada problémů. V projevu k Valnému shromáždění OSN to dnes prohlásil papež František. Jako jednu z otevřených kapitol označil rovnoprávnost členů světového společenství, neboť několik málo zemí u sebe soustředilo přílišnou moc.

„Reformy a přizpůsobování se době jsou neustále potřebné, aby byl sledován cíl zajistit všem zemím bez výjimky podíl na skutečném a spravedlivém vlivu na rozhodovací proces,“ řekl papež. Zdůraznil, že nerovnost je obzvláště viditelná v Radě bezpečnosti a v mezinárodních finančních agenturách, kde několik málo zemí soustředilo velkou moc.

Před projevem k Valnému shromáždění promluvil papež k zaměstnancům OSN, jmenovitě se obrátil nejen na vysoké úředníky, ale i uklízeče či ostrahu. Všem poděkoval za jejich práci. V závěru pak spolu se zhruba 400 posluchači uctil mrtvé pracovníky OSN minutou ticha.

Ve Valném shromáždění OSN dosud vystoupili tři papežové. Prvním byl v roce 1965 Pavel VI., papež Jan Pavel II. zde promluvil dokonce dvakrát, v letech 1979 a 1995. Papež Benedikt XVI. pak do newyorského sídla OSN zavítal v roce 2008.

Newsletter