Pavel Kavánek bude další tři roky prezidentem ČBA

Členové České bankovní asociace (ČBA) si na svém včerejším shromáždění zvolili řídící orgány asociace na další tříleté funkční období. Prezidentem asociace se opět stal Pavel Kavánek a viceprezidentem Jiří Kunert.

„České bankovnictví je jedna ze zřetelných konkurenčních výhod našeho hospodářství,“ zmiňuje Pavel Kavánek, prezident České bankovní asociace, a dodává: „Nadále chce Česká bankovní asociace nejen přispívat k dalšímu zlepšování kreditu zdravé české bankovní industrie, ale také k posilování důvěry veřejnosti v instituce, ať už soukromé nebo veřejné, a v jejich schopnost bezpečně čelit takovým výzvám jako je kybernetická bezpečnost.“

Newsletter