Pavel Kysilka zvolen předsedou Národní investiční rady

Minulý týden proběhlo první zasedání Národní investiční rady (NIR), poradního orgánu Národního rozvojového fondu SICAV (NRF), jehož hlavním cílem je podpořit rozvoj veřejných i soukromých infrastrukturních projektů.  Na zasedání se jednalo o prvních projektech, jež by mohly být fondem financovány. Členové NIRu zároveň zvolili svého předsedu, kterým se stal dlouholetý bankéř Pavel Kysilka.

Hlavním úkolem NIRu je vyjadřovat se k zásadním strategickým otázkám týkajícím se investiční činnosti fondu, jako jsou například stanoviska k investičním strategiím jednotlivých zřizovaných podfondů. NIR je složen jak ze zástupců investorů, jimiž jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Unicredit Bank, tak státu. Předsedou NIRu byl zvolen Pavel Kysilka a jeho další členové jsou: Daniel Heller, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas.

„Pavel Kysilka má mnoholeté zkušenosti z oblasti vrcholného bankovního managementu. Působil například jako viceguvernér České národní banky, generální ředitel České spořitelny, stál u zrodu naší banky a v současné době je členem naší dozorčí rady. Pevně věřím, že se společnými silami podaří vybrat a následně profinancovat projekty, které na jedné strany budou přínosné pro rozvoj naší země a na straně druhé motivují další investory k podílení se na financování infrastruktury České republiky,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, která je mateřskou společností NRF.

„Na prvním zasedání NIRu jsme kromě formálních záležitostí řešili i několik předložených projektů, do kterých by fond mohl investovat. Jednalo se například o projekty z oblasti dopravní infrastruktury, sociální oblasti, nebo také z oblasti sportu a kultury. Přestože v současné době nemohu říct bližší informace, očekávám, že k prvním investicím fondu by mohlo dojít již v horizontu několika měsíců,“ uvádí Pavel Kysilka.

Národní rozvojový fond SICAV získal v listopadu 2020 licenci České národní banky a vznikl k 1. únoru 2021 za účelem podpory veřejných i soukromých infrastrukturních projektů. Banky zapojené do příprav NRF přislíbily investovat do projektů podpořených fondem až 7 miliard korun, jež by měly přilákat další finanční zdroje. V první fázi by tak mohly být podpořeny projekty ve výši až 35 miliard korun. Národní rozvojový fond je dceřinou společností Českomoravské  záruční a rozvojové banky.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 ČMZRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

Newsletter