Pegas vypracoval a doručil stanovisko k dobrovolné nabídce převzetí

PEGAS NONWOVENS vypracoval a doručil stanovisko k dobrovolné nabídce převzetí (dále jen „Nabídka”), jejímž účelem je nabytí akcií Společnosti za cenu ve výši 1 010 Kč za akcii.

V souladu se zákonnými a burzovními pravidly představenstvo Společnosti zpracovalo společné písemné stanovisko, ve kterém zvážilo Nabídku ve všech jejích aspektech. Dnešním dnem představenstvo stanovisko doručilo společnosti R2G Rohan Czech a České národní bance.

Navrhovatel by následně měl stanovisko v zákonné lhůtě uveřejnit spolu s nabídkou. V případě, že navrhovatel v zákonné lhůtě stanovisko neuveřejní, bude zveřejněno společností Pegas bez zbytečného prodlení.

Newsletter