Euro drží zisky kolem úrovně 1,2170 EURUSD, dolarový index se obchoduje na úrovni dnešní otevírací ceny. Z měn regionu je v zisku pouze zlotý. Koruna obrátila do mírné ztráty, stále se ale obchoduje pod 25,60 za euro.

Personální zemětřesení v ČEPS, končí Kalina a Skavroň

Dozorčí rada společnosti ČEPS, a.s., dnes na svém jednání zvolila nového předsedu dozorčí rady. Stal se jím náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla. Ten v dozorčí radě zastupuje jediného akcionáře, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Úkolem nového předsedy bude, mimo jiné, stanovit vedení ČEPS měřitelné cílové úkoly. Hlavní důraz přitom bude i nadále kladen na zajišťování rovnováhy výroby a spotřeby, rozvoje a údržby přenosové soustavy a s tím související zapojování nových technologií včetně přeshraniční spolupráce. Ze strany MPO budou kontrolovány i manažerské výkony ve smyslu finančních výsledků, dividendové politiky a nákladové efektivity společnosti ČEPS. 

Střednědobým cílem společnosti bude podle nového předsedy dozorčí rady René Neděly: „Příprava na začlenění nových technologií a aktivní budování chytrých sítí včetně dostatečné datové sítě. ČEPS by měl být i klíčovým partnerem pro vysoké školy při realizaci výzkumných a vývojových úkolů.“

Dozorčí rada společnosti ČEPS odvolala také předsedu představenstva Jana Kalinu a člena představenstva Jakuba Skavroně. Zároveň jmenovala do funkce člena představenstva společnosti ČEPS Martina Ďurčáka, který vzešel z výběrového řízení. Doplnění představenstva společnosti proběhne na základě nového výběrového řízení. 

MPO jako jediný akcionář nemá v úmyslu měnit majetkovou strukturu společnosti. Z hlediska krátkodobého vývoje neplánuje jediný akcionář rozšiřovat činnosti ČEPS o doplňující obchodní příležitosti, ale soustředí se zejména na posílení vlastních technických předpokladů k zajištění výkonu licencované činnosti společnosti. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude i nadále prosazovat stabilní a konzervativní obchodní politiku ČEPS s cílem zajistit bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy České republiky včetně mezinárodního propojení přenosové soustavy.

Nový předseda dozorčí rady René Neděla (38) vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice člena Dozorčí rady ČEPS byl jmenován ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou jako  její náměstek pro energetiku. Před nástupem na pozici náměstka působil René Neděla v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství až po ředitele sekce regulace.

Newsletter