Pět věcí, na které myslet, když chcete podnikat v zahraničí

Jakmile se rozhodnete expandovat váš business do zahraničí, je důležité zvážit kulturní mandáty každé země, ve které budete podnikat, stejně tak musíte zajistit, abyste dodržovali místní i mezinárodní zákony.

1. Prověřte místní trh

Produkt, který má ve vaší zemi velký úspěch, může být v jiné nezdarem, zejména pokud kulturní normy neumožňují využití produktu. Než budete investovat peníze do podnikání v zahraničí, proveďte průzkum trhu a zjistěte, zda se pro něj váš produkt hodí. Možná ho budete muset mírně pozměnit výběrem jiných barev, odlišnou reklamou nebo dokonce marketingovými prostředky. Je rovněž důležité zkontrolovat místní ekonomiku. Pokud otevřete obchod v zemi, která je ve špatné finanční situaci, lidé si možná nebudou moci váš produkt dovolit, i když by zájem měli.

2. Poznejte kulturu země

Kultury se v jednotlivých zemích velmi liší a to, co by se vám mohlo zdát zdvořilé, může být na jiném místě neprofesionální až hrubé. Například v některých zemích se od vás očekává, že se budete oblékat velmi formálně a budete velmi přímí. V jiných státech je pro změnu standardem drobná diskuse, seznámení s klientem a častá neformální obchodní jednání. Nastudujte si toho o dané kultuře co nejvíce a naučte se základy jazyka, místního náboženství a obchodních tradic. Též je rozumné navštívit zemi několikrát před otevřením obchodu.

3. Zajistěte si právní pomoc

Mezinárodní právo je velmi složité a zákony týkající se obchodu, daní, převodu měny a smluv se liší od místa k místu. Najměte si právníka, který se specializuje na mezinárodní obchod, a ujistěte se, že dodržujete všechna nezbytná nařízení pro dovoz a vývoz ve vaší zemi. Stejně tak budete muset nechat spoustu vašich dokumentů přeložit, ověřit a superlegalizovat. Tento proces vám zjednoduší speciální ověřovací doložka, tzv. Apostila.

4. Vyberte si správné lidi

Dobří zaměstnanci mohou představovat rozdíl mezi prosperujícím mezinárodním obchodem a opakovaným nedorozuměním s klienty. Obzvláště užitečný může být místní průvodce, který vás informovuje o kultuře a podnikatelském klimatu. Zajistěte, aby zaměstnanci hovořili místním jazykem a aby alespoň několik vašich zaměstnanců pocházelo z dané oblasti.

5. Vytvořte pravidla komunikace

Pokud v zahraničí založíte několik poboček, budete potřebovat silné komunikační kanály se zaměstnanci, kteří jsou řízeni sami sebou. Problémy s časovým posunem mohou komunikaci ztížit, a proto stanovte pravidelné časy konferenčních hovorů. Možná budete chtít dostávat týdenní nebo dokonce denní zprávy od zaměstnanců v cizích zemích. Zavedení protokolů o tom, jaké informace by měly být pravidelně sdělovány, vám můžou pomoci zůstat v obraze.

Newsletter