Photon Energy oznamuje rekordní tržby a zisk ve třetím kvartálu 2019

Photon Energy včera oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí končící 30. zářím 2019. Společnost vykázala historicky rekordní příjmy ve výši 262 milionů Kč a čistý zisk 76 milionů Kč.

Ve třetím čtvrtletí 2019 společnost zaznamenala nárůst konsolidovaných neauditovaných příjmů o 66,3 % na 262 milionů Kč ve srovnání s 158 miliony Kč ve třetím čtvrtletí 2018. Tento rekordní nárůst lze přičíst výraznému navýšení výroby elektřiny meziročně o 49,1 %, které bylo především důsledkem rozšíření vlastního portfolia elektráren skupiny v Maďarsku, ale také dobrým výkonem zbývajících elektráren v České republice a na Slovensku. K tomuto růstu rovněž přispěly příjmy z inženýrských aktivit (EPC), velkoobchodu s technologiemi a ze služeb v oblasti provozu a údržby fotovoltaických elektráren (O&M), což dokazuje, že náš vertikálně integrovaný obchodní model s diverzifikovanými toky příjmů nám umožňuje generovat výnosy z různých fází životního cyklu fotovoltaického projektu.

EBITDA dosáhla ve třetím čtvrtletí 2019 79 milionů Kč a zaznamenala mírnou kompresi ve srovnání s 84 miliony Kč ve třetím čtvrtletí 2018. To by však mělo být posuzováno v širším kontextu našeho obchodního modelu a životního cyklu projektů, protože se očekává, že rostoucí režijní náklady spojené s developmentem projektů v Austrálii a investicemi v Maďarsku budou kompenzovány budoucími kapitálovými zisky a ostatními úplnými výsledky hospodaření (OCI). EBIT klesl z 35 milionů Kč ve třetím čtvrtletí 2018 na 19 milionů Kč v důsledku rostoucího portfolia elektráren a souvisejících odpisů.

Konsolidovaný čistý zisk dosáhl téměř 76 milionů Kč oproti 31 milionům Kč ve třetím čtvrtletí 2018 (meziroční nárůst o 143,6 %). Tohoto výrazného zvýšení ziskovosti bylo dosaženo díky čistému kapitálovému zisku ve výši 105 milionů Kč navíc k čisté účetní hodnotě projektu ve výši 28 milionů Kč, který byl realizován prodejem dvou velkých projektů (přibližně 339 MWp plánované kapacity) developovaných společně se společností Canadian Solar Inc, jíž byly prodány. Tyto úspěšné výstupy z projektů prokazují schopnost skupiny provádět návrh, development a realizaci rozsáhlých projektů, a tak generovat výnosy a zvyšovat ziskovost ve všech obchodních liniích. Ve třetím čtvrtletí 2019 dosáhl celkový úplný výsledek 81 milionů Kč, přičemž 20 milionů Kč odráží pozitivní přeceňování portfolia podle mezinárodních účetních standardů IAS 16.

Během vykazovaného období a po něm skupina uvedla do provozu dalších 18 fotovoltaických elektráren s kapacitou 12,6 MWp, čímž rozšířila své vlastní portfolio na 49,7 MWp. Očekává se, že nově přidané fotovoltaické elektrárny budou zdrojem dalších ročních výnosů ve výši 39 milionů Kč. Ve vykazovaném období dosáhl vlastní kapitál společnosti hodnoty 887 milionů Kč, což se promítlo do upraveného podílu vlastního kapitálu ve výši 31 %.

„Jsme rádi, že máme za sebou další čtvrtletí robustního růstu. Dosáhli jsme rekordních výnosů a čistého zisku v historii skupiny, přičemž jsme pokračovali v expanzi ve všech obchodních segmentech. S našimi schopnostmi developmentu a inženýringu v kombinaci s naší solidní kapitálovou pozicí jsme připraveni a těšíme se na realizaci dalších projektů v Maďarsku, Polsku a Austrálii v krátkodobém horizontu,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy N.V.

 

Newsletter