Dolar po zklamání z ADP Národního reportu zaměstnanosti oslabuje proti euru nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu zůstávají v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Photon Energy rozšiřuje své strategické zaměření o vodu

Mezinárodní solární společnost s českými kořeny Photon Energy N.V. oznámila zásadní změnu svého strategického zaměření a zahajuje paralelní linii podnikání zaměřenou na čištění, sanaci a úpravu vody. Vedení Photon Energy, jež založilo dceřinou společnost Photon Water Technology (PWT), je pevně přesvědčeno o výjimečném potenciálu kontejnerových řešení čištění a úpravy vody napájených primárně solární energií.

Kombinace zkušeností s ostrovními solárními instalacemi, které integrují fotovoltaické elektrárny a skladování energie, a vodohospodářských řešení umožní skupině Photon Energy poskytovat řešení nezávislá na rozvodné síti a přivést vodu a energii na v podstatě jakékoli místo ne světě.

V souladu se svým obchodním modelem pro solární elektrárny, společnost Photon Energy plánuje pokrývat celý životní cyklus systémů čištění a sanace vody jako dodavatel na klíč i jako dodavatel konečného produktu – pitné vody. Díky dostupným a spolehlivým technologiím, které umožňují přeměnit slanou i znečištěnou sladkou vodu na pitnou, PWT nabízí vestavbu specifických řešení na úpravu vody do kontejnerů, jež lze umístit kamkoliv.

Monitorovací a řídící software vyvinutý společností Photon Energy pak umožní integrované řízení v reálném čase a efektivní správu a údržbu. Sídlo dceřiné společnosti Photon Water Technology s.r.o., které se nachází v Liberci, bude v rámci skupiny Photon Energy sloužit jako odborné centrum pro oblast vodního hospodářství. Město Liberec je vysoce atraktivní díky místní technické univerzitě, se kterou PWT blízce spolupracuje a která se během posledních let stala jedním z předních center výzkumu nanotechnologií na světě.

Nanotechnologická řešení se rapidně dostávají do popředí jakožto nejúčinnější způsob filtrace vody, což umožňuje PWT poskytovat moderní a vysoce efektivní technologická řešení úpravy vody pro širokou škálu aplikací. Photon Energy bude nabízet své služby a řešení v oblasti vody pod značkou „Photon Water“.

PWT je ze 65 % ve vlastnictví Photon Energy N.V., přičemž zbývající obchodní podíl drží vedení společnosti. Zatímco rok 2017 se očekává být počátečním obdobím působení PWT, expanze společnosti do oblasti vodního hospodářství by se měla stát významným přispěvatelem k růstu příjmů a ziskovosti pro Photon Energy počínaje rokem 2018. „V reakci na potřebu a poptávku našich zákazníků po dostupné, levné, čisté a nezávadné pitné vodě očekáváme vstup na trhy a získání zákazníků, které bychom nemohli oslovit pouze nabídkou fotovoltaických řešení.

Po pečlivé analýze různých strategických možností v posledních dvou letech jsme došli k závěru, že solární energie bude nadále obnovitelným zdrojem s největším potenciálem, zatímco globální dostupnost pitné vody se rychle stává nejvážnějším problémem, kterému lidstvo čelí,“ komentuje Georg Hotar, výkonný ředitel Photon Energy N.V.

Ředitelem PWT je Petr Kvapil, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů vodních technologií v zahraničí. „Tato expanze znovu potvrzuje hlavní vizi společnosti Photon Energy, že energie i voda musejí být dostupné, levné, čisté a bezpečné pro všechny, a můj tým je odhodlaný tuto vizi ve znevýhodněných regionech na Zemi uskutečnit,“ dodává Petr Kvapil. 

Více informací lze nalézt na www.photonwater.com.

Newsletter