Photon Energy zvýšila ve 3Q příjmy y/y o 6,8 % na 4,91 milionu eur

Solární firma Photon Energy zvýšila ve 3. čtvrtletí konsolidované příjmy meziročně o 6,8 procenta na 4,91 milionu eur. Zisk EBITDA díky tomu dosáhl historicky nejvyšších 3,14 milionu eur. To představuje meziroční růst o 14,5 procenta.

„Naše výsledky ve třetím kvartále potvrzují naši trajektorii pokračujícího růstu příjmů a směr k návratu do ziskovosti.
Pokrok v našem úsilí o realizaci projektů v Austrálii a Maďarsku i postupný růst našich O&M aktivit jsou základem pro silný
rok 2018, ve kterém plánujeme rozšířit naše vlastní portfolio na obou trzích a navýšit naše dlouhodobě zasmluvněné příjmy
z výroby elektrické energie a O&M služeb. Zároveň vidíme rostoucí potenciál pro naše aktivity v oblastech výstavby
fotovoltaických elektráren a velkoobchodu fotovoltaickými komponenty,“ komentuje Georg Hotar, výkonný ředitel Photon
Energy NV.

Stálé zlepšování Photon Energy během prvních tří kvartálů se projevilo ve formě meziročního obratu finančních
výsledků z čisté ztráty po zdanění 0,87 milionu eur na zisk po zdanění ve výši 0,70 milionu eurur. Hodnoty před zdaněním společnost
přeměnila výrazněji ze ztráty 0,91 milionu na zisk 1,34 milionu euru. Konsolidované příjmy se zvýšily o 16,5 procenta na 12,94 milionu eur, zatímco EBITDA vzrostla o 17,8 % na 7,33 mil. Eur a EBIT se zvedl o 53,6 % na 2,72 mil. Eur.

Během třetího čtvrtletí Photon Energy pokračovala ve svém úsilí v Austrálii realizovat velkokapacitní projekty v rámci
pipeline přesahující 1400 MWp a podařilo se jí získat stavební povolení na projekt v Leetonu (Nový Jižní Wales) o výkonu
28,6 MWp. Současně došlo k nárůstu projektové pipeline v Maďarsku na 11,3 MWp, nadále s cílem přidat 50 MWp do
vlastního portfolia společnosti v Maďarsku do konce roku 2019.

Newsletter