Photon Energy zvýšila ve čtvrtletí tržby o 13 % na 4,2 mil. EUR

Společnost Photon Energy dnes oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí končící 31. březnem 2019. Společnost zaznamenala konsolidované výnosy ve výši 4,198 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 13 %.

Ve vykazovaném období pokračovala Photon Energy v implementaci své růstové strategie rozšířením portfolia vlastních fotovoltaických elektráren o 5,5 MWp a zajištěním dlouhodobého projektového financování svých elektráren o výkonu 11,5 MWp v Maďarsku. V prvním kvartálu získala společnost šest projektů s plánovaným instalovaným výkonem 4,2 MWp a dalších 14,2 MWp po vykazovaném období. V Austrálii společnost získala povolení pro výstavbu solárního parku Gunnedah o kapacitě 150 MWp a vyhrála zakázku na výstavbu 4,6 MWp střešních instalací na 30 prodejnách a distribučním centru řetězce supermarketů ALDI.

Konsolidované výnosy meziročně vzrostly o 13 % na 4,198 milionu eur, což bylo způsobeno vynikající produkcí elektřiny a solidním nárůstem ostatních příjmů. To vedlo ke zlepšení konsolidované EBITDA o 5,3 % na 1,079 milionu eur.

Zvýšené náklady na vývoj projektů vedly k poklesu EBIT o 0,093 milionu eur oproti 0,180 milionu eur v odpovídajícím období roku 2018 a ztrátě před zdaněním ve výši 0,955 milionu eur ve srovnání se ziskem před zdaněním ve výši 1,886 milionu eur v loňském roce. Rozdíl je zcela způsoben kapitálovým ziskem 3,07 milionu eur při transakci s Canadian Solar v prvním čtvrtletí 2018 a rozdílem v úrokových nákladech souvisejících s vydanými objemy podnikových dluhopisů společnosti.

Uvedení osmi elektráren s celkovým instalovaným výkonem 5,5 MWp v maďarském městě Almásfüzitő do provozu vedlo k ostatnímu souhrnnému výsledku ve výši 2,453 milionu eur v prvním kvartálu 2019. V důsledku toho společnost ve vykazovaném období zaznamenala celkový souhrnný zisk ve výši 1,174 milionu eur ve srovnání s 2,041 milionu eur v odpovídajícím období roku 2018, což bylo způsobeno především kapitálovým ziskem 3,07 milionu eur při transakci s Canadian Solar.

„Jsme potěšeni silným začátkem roku 2019 s nadprůměrnou výrobou elektřiny v našem portfoliu, rozšířením portfolia elektráren a objemem nových projektů na maďarském trhu a dalšími důležitými milníky u našich projektů v Austrálii. Získání důvěry společnosti ALDI v Austrálii podtrhuje naše schopnosti a postavení na klíčovém australském trhu. Jsme přesvědčeni, že v nadcházejících kvartálech a letech budou naše výsledky čím dál lepší,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy N.V.

Generální ředitel a finanční ředitel společnosti, Georg Hotar a Clemens Wohlmuth, prodiskutovali hospodářské výsledky prvního kvartálu 2019 a odpověděli na otázky v Q&A chatu, který společnost uspořádala ve spolupráci s Polským svazem maloobchodních investorů (SII) v úterý 14. května v 11:00 hodin. Chat probíhal živě v angličtině, polštině, češtině a němčině na adrese   https://www.sii.org.pl/12919/aktualnosci/czat-inwestorski/czat-inwestorski-omowienie-wynikow-photon-energy-za-pierwszy-kwartal-2019-r.html#ak12919.

O SPOLEČNOSTI
Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než 60 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz, servis a monitoring FVE pro více než 250 MWp, z toho přes 130 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní portfolio elektráren o výkonu 37,1 MWp ve čtyřech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Švýcarsku a Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. Více informací naleznete na www.photonenergy.com.

Newsletter