Plány MPO v oblasti využití kritických superstrategických surovin?

Ministr Jiří Havlíček (ČSSD) dnes vládě předložil materiál „Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin“.

„Předkládaný materiál zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě aktuálního vývoje v oblasti nakládání s vybranými surovinami na území ČR. Příprava materiálu probíhala řadu měsíců a podnítila ji i široká odborná diskuze, která souvisí s uvažovanou těžbou lithia v Krušných horách, na kterou se váže aktuální mediálně-politická kampaň, v níž jsou překrucována fakta a uváděny nepravdivé informace,“ řekl k materiálu ministr Jiří Havlíček.

V současné době se stupňuje zájem těžebních organizací o využívání výhradních ložisek superstrategických surovin EU (např. kobalt, wolfram) a lithia, a proto bylo nezbytné neprodleně přistoupit k ochraně jejich budoucího využití ve prospěch státu a to bez nutnosti okamžitých legislativních změn.

„Potřebné změny báňské legislativy, ale i surovinové politiky, jsou časově náročné a tyto suroviny mají pro ČR zvláštní hospodářský potenciál. Nezbývá proto, než osvojování ložisek strategických surovin ČR s vyšší kontrolou státu ve veřejném zájmu urychleně prosazovat,“ doplnil ministr Jiří Havlíček.

V materiálu jsou definovány neopominutelné podmínky pro naplňování veřejného zájmu při osvojování ložisek strategických surovin v ČR a v návrhu usnesení vlády je uloženo tyto podmínky implementovat do Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin.

Usnesení vlády bylo doplněno o nový bod, kterým je zpracování materiálu pro jednání vlády s analýzou možnosti podílet se na případné těžbě a zpracování lithia na území ČR ze strany s. p. DIAMO. Tento materiál MPO předloží vládě do 15. listopadu 2017.

Newsletter