Platby pojištění by OSVČ mohly mít jednodušší

Zjednodušit administrativu živnostníkům a podnikatelům slibuje soubor změn v placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění, který dnes schválila vláda. Novinky by měly vejít v platnost od ledna 2018. Změny vycházejí ze zkušeností České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Netýkají se nároků na dávky a jejich výše. Odpadnout by osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) mohly podle materiálu některé oznamovací povinnosti, zjednodušit se má úprava vracení přeplatků na pojistném. Změny nyní posoudí Parlament.

Změna se například týká záloh – měly by být splatné v měsíci, na který se platí. „Dosavadní úprava splatnosti totiž způsobovala, že v případech neúmyslné opožděné platby zanikla účast na nemocenském pojištění bez předchozího upozornění, a proto se nově umožňuje dodatečné zaplacení za předchozí měsíc bez dopadu na účast na nemocenském pojištění,“ uvádí návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Nově by měl být stanoven měsíční vyměřovací základ pro výši záloh na pojistné na důchodové pojištění.

V nemocenském pojištění mají dostat oprávnění potvrzovat na žádosti o peněžitou pomoc v mateřství očekávaný den porodu nejen ošetřující lékaři, ale i porodní asistentky.

Novinky by měly také umožnit lidem vykonávajícím vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na základě žádosti prominout placení záloh na důchodové pojištění.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem června 663.000 OSVČ, o 7000 více než loni. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 907.000 osob, proti loňsku o tisícovku méně. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností, nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Newsletter