Platební bilance je zpět v plusu, v září byla v přebytku 6,6 mld.

Platební bilance české ekonomiky se vrátila do plusu. Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech transakcí ekonomiky se zahraničím, byl v září v přebytku 6,6 miliardy korun. Údaje dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB), podle které ke kladnému výsledku pomohla hlavně bilance zboží a služeb.

„Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících zvyšuje,“ komentovala centrální banka bilanci. V červenci byla platební bilance ve schodku 21,5 miliardy Kč, v srpnu se schodek snížil na 743,9 milionu.

V září byla v přebytku například zmíněná bilance zboží a služeb, jejíž přebytek dosáhl 32,8 miliardy korun. V minusu byly naopak třeba prvotní důchody, u nichž schodek činil 28,1 miliardy.

Schodek zaznamenaly také přímé investice ve výši 1,6 miliardy a portfoliové investice ve výši 60,7 miliardy. „Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu klesá a v posledních měsících přešlo do odlivu kapitálu,“ sdělila ČNB. „Saldo přílivu portfoliových investic bylo vedle snížení investic do cenných papírů rezidenty v zahraničí ovlivněno zvýšením držby vládních korunových dluhopisů nerezidenty. V ročním úhrnu saldo vykazuje postupný pokles odlivu kapitálu a v září přešlo do přílivu kapitálu,“ doplnila.

Zářijová platební bilance ČR (vybrané položky, v milionech Kč):

Běžný účet 6628
– zboží a služby 32.820
– prvotní důchody -28.111,7
– druhotné důchody 1919,7
Kapitálový účet 4740,2
Finanční účet 69.448,7
– přímé investice -1562
– portfoliové investice -60.654,6
– ostatní investice 17.938,5
– rezervní aktiva 48.557,9

 

Zdroj: ČNB

Newsletter