Platové tarify bezpečnostních sborů porostou o 10 %

Od zítřka si příslušníci bezpečnostních sborů polepší. Jejich platové tarify se zvednou o 10 %. Zvýšení schválila v březnu 2017 na návrh Ministerstva vnitra vláda. Změna se dotkne všech příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně tedy půjde o příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

„Za dobu, po kterou jsem ministr, se tarify navyšovaly celkem čtyřikrát. Poprvé v listopadu 2014 o 3,5 %, pak v lednu 2015 o 1,5 %, v listopadu 2015 o 3 % a o rok později o další 4 %,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Podle něj není možné realizovat nábor nových příslušníků a zároveň udržet jejich zkušené kolegy bez odpovídajících platů. Ty jsou mnohdy výrazně nižší než u jiných zaměstnavatelů. 

Spolu s novelizací zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která například odstraňuje povinnost odsloužit 150 hodin přesčas zdarma, je navýšení tarifů jedním z dalších kroků ministerstva pro posílení bezpečnostních sborů. Navýšení přispěje k vyšší personální stabilitě bezpečnostních sborů a také k zatraktivnění těchto profesí.

Newsletter