Pobočky bank zůstávají otevřeny

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací rozhodla Vláda ČR na dnešním jednání o dalších restriktivních opatřeních, která se promítla do usnesení vlády ze dne 21. října č. 1079 o přijetí krizového opatření.

Vláda v návaznosti na toto opatření s účinností od 22. října 2020 zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen vyjmenovaných v bodě I, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně. Podle stejného bodu se tento zákaz ale nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

 Činnost bank, poboček zahraničních bank stejně jako činnost stavebních spořitelen není činností podle živnostenského zákona. Proto jsou ze všeobecného zákazu vyjmuty.

„Lze předpokládat, že banky budou udržovat své pobočkové sítě a nezbytnou infrastrukturu, tj. bankomaty apod., nadále v chodu, jako tomu bylo na jaře při první vlně pandemie. Je však třeba se smířit i s omezeními nutnými pro dodržení hygienických standardů,“ upřesňuje Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele ČBA a doplňuje: „Doporučujeme klientům, aby se, pokud to půjde, na své banky obraceli elektronicky či telefonicky.“

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 40 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI.

 

Newsletter