Počet daňových poradců ke konci března stoupl na 4645

Komora daňových poradců ke konci března evidovala 4645 daňových poradců, zatímco ke konci loňského roku jich bylo 4614. Nejvíce daňových poradců je v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Informovala o tom s odkazem na data komory společnosti TaxVision.

Počty daňových poradců v Česku rostou každým rokem. Zatímco v roce 1993 komora evidovala 487 daňových poradců, o rok později byl jejich počet trojnásobný. Na konci roku 2014 jich bylo 4547.

Ke konci loňského roku jich nejvíce působilo v Praze. Evidováno tu bylo 1456 poradců, nejméně v Karlovarském kraji, kde působilo 63 odborníků. „Vyjma Královéhradeckého a Pardubického kraje převažují v oblasti daňového poradenství v jednotlivých krajích ženy. V drtivé většině převládají vysokoškolsky vzdělaní daňoví poradci, těch bylo k poslednímu prosinci 2015 celkem 3965,“ uvedla daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Průměrný věk poradců v Česku je mezi 41 a 60 lety.

Vedle daňových poradců působí na území České republiky daňoví poradci – právnické osoby. Těch je nyní v Česku evidováno 908.

Komora daňových poradců je samosprávnou profesní organizací daňových poradců zřízenou zákonem.

Počet daňových poradců

Rok počet poradců
1993 487
1994 1228
2013 4498
2014 4547
2015 4614

Zdroj: Komora daňových poradců, TaxVision

Newsletter