Počet lidí s trvalým pobytem na úřadě se za posledních 5 let zdvojnásobil

Většinou se nejedná o bezdomovce, ale o vychytralce, kteří chtějí vyzrát na exekutory, oběti svých podvodů nebo se snaží skrýt před policejními, soudními a úředními obsílkami. Trvalý pobyt na úřadě využívají často i nepoctiví podnikatelé, kteří si nechají předem zaplatit za práci a tu potom neodvedou. K 1. lednu evidovalo ministerstvo okolo 360 tisíc lidí s trvalým pobytem na úřadě. 

Newsletter