Počet nespolehlivých plátců DPH se letos zdvojnásobil na 6000

Ke konci srpna 2016 bylo v ČR evidováno téměř 6000 aktivních nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, což je proti konci roku 2015 dvojnásobek. Na Slovensku jich bylo v srpnu 2016 téměř 4500. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Celkový počet plátců DPH se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem půl milionu. Na černé listině neplatičů DPH skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než 500.000 korun.

Za celou historii existence registrů neplatičů DPH v nich bylo v ČR vedeno přes 6700 subjektů, zatímco na Slovensku téměř 12.500. „Důvod, proč je na Slovensku historicky evidováno téměř dvakrát více nespolehlivých plátců DPH, je především v tom, že zde tento registr začal fungovat o rok dříve než v Česku. V ČR také trvalo delší dobu, než finanční správa začala s registrem pracovat naplno a začala do něj vkládat větší množství subjektů,“ uvedl analytik CRIF Jan Cikler.

Jak v Česku, tak na Slovensku se přitom po zavedení těchto registrů výrazně snížil počet nově zakládaných firem, které daň z přidané hodnoty nezaplatily, a byly tedy finanční správou označeny za nespolehlivé plátce. Na Slovensku klesl počet těchto firem za tři roky o více než 90 procent. Zatímco v roce 2011 bylo založeno 1128 subjektů označených později za nespolehlivé plátce DPH, v roce 2013 jich bylo 352 a o rok později už pouze 111.

V Česku je situace odlišná. Zakládání subjektů, které byly nakonec zařazeny mezi nespolehlivé plátce DPH, kulminovalo v roce 2013, tedy během prvního roku po zavedení registru. Poté však došlo podobně jako na Slovensku k výraznému propadu. Zatímco v roce 2013 bylo založeno 803 budoucích nespolehlivých plátců DPH, v roce 2014 to bylo už pouze 542.

„Pomalý nástup využívání tohoto nástroje v ČR a užší možnosti jeho aplikace v prvních dvou letech jsou také důvodem pozdějšího nástupu pozitivního efektu proti Slovensku, kde začal být intenzivně využíván hned během prvního roku od svého zavedení,“ upozornil Cikler. Nízký počet problémových firem založených v roce 2015 je podle něj zčásti způsoben i jinými faktory, například dlouhotrvajícím procesem přihlašování k DPH.

Nespolehliví plátci DPH mají v nezanedbatelné míře i další problémy, které mohou mít negativní dopad na jejich obchodní partnery. V Česku mají nespolehliví plátci DPH ve svých statutárních orgánech často osoby s trvalým bydlištěm na obecním úřadě (15 procent) nebo procházejí insolvenčním řízením (devět procent). To je přibližně osmkrát častěji než u všech českých plátců DPH.

Za nespolehlivou je považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která je účelově nekontaktní nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Od loňského ledna přibylo další zpřísnění, které postihuje zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Newsletter