Podíl nezaměstnaných v květnu klesl na nové minimum 2,6 %

V květnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v České republice poklesl o 4,4 % na 200 675, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 346 552 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 2,6 %. Jejich počet byl o 9 153 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 je nižší o 28 957 osob.

V průběhu května bylo nově zaevidováno 43 041 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 1 929 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 657 osob. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech, největší v okresech – Český Krumlov (o 15,1 %), Prachatice a Klatovy (oba o 12,1 %), Znojmo a Jindřichův Hradec (o 11,9 %), Písek (o 10,8 %), Svitavy a Tábor (oba o 10,4 %) a Jeseník (o 10,1 %).  Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 2 okresech – Ústí nad Orlicí a Jičín (oba o 0,4 %).

Ke poslednímu květnovému dni bylo evidováno 7 743 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 1 011 osob a ve srovnání s dubnem 2018 byl nižší o 581 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,9 %. Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci května evidováno 4 615 absolventů.

„Meziroční dynamika vývoje volných pracovních míst již zvolňuje a meziměsíční přírůstky jsou již podstatně nižší, než v minulém roce. Stejně tak postupně zpomaluje meziroční pokles počtu nezaměstnaných osob, který se však v květnu dostal poprvé k hranici 200 tisíc. Uvedený vývoj však do velké míry souvisí s již vyčerpaným trhem práce a nedostatkem nových pracovníků,“ uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

„Současné zpomalování globální ekonomiky se tak na tuzemském přehřátém trhu práce prozatím příliš neprojevuje, což je však přirozené, jelikož trh práce má vždy určitou setrvačnost a na vývoj ekonomiky reaguje s určitým zpožděním. Určité známky zpomalení však již přišly například z trhu práce v Německu, kde míra nezaměstnanosti poprvé od roku 2013 v květnu vzrostla. Dvě třetiny růstu počtu nezaměstnaných osob bylo sice dáno metodickou změnou, jde však o první náznak dopadu zpomalování německé ekonomiky na tamní trh práce. Domácí trh práce by však měl být vůči nepříznivému vývoji v zahraničí ještě nějakou dobu imunní,“ dodal Seidler.

Ke konci května evidoval ÚP ČR 106 851 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,2 %. V evidenci bylo 35 109 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,5 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 69 634 uchazečů o zaměstnání, tj. 34,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (duben 2019 – 34,2 %, květen 2018 – 29,5 %).

ÚP ČR evidoval k 31. květnu celkem 346 552 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 6 633 vyšší než v předchozím měsíci a o 63 309 vyšší než v květnu 2018. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,2), Jeseník (3,2), Sokolov (2,8), Ústí nad Labem (2,6), Most (2,4), Hodonín (2,2), Znojmo a Bruntál (oba 2,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 13 093 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 76 682, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie.

Newsletter