Podíl sociálních a zdravotních výdajů na HDP v Česku klesá

Podíl sociálních a zdravotních výdajů na HDP (hrubý domácí produkt) v Česku v posledních letech klesá. Snižuje se i procento sumy, která putuje na důchody. Částka na penze odpovídala loni 8,6 procenta a na zdravotní péči 6,8 procenta HDP. Celkové sociálně zdravotní výdaje dosáhly 18,6 procenta. Tolik činily v roce 2004. Vyplývá to z publikace o vývoji ekonomických ukazatelů v ČR, kterou vydal výzkumný ústav práce.

Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Česko na sociální věci a zdravotní péči vydává menší podíl HDP než jiné vyspělé země. Je pod průměrem OECD, který dosahuje u zdraví zhruba devíti procent a u zabezpečení kolem 22 procent. Do zdravotnictví putuje v Německu či Švýcarsku kolem 11 procent HDP, v Rakousku deset procent. Naopak Polsko či Slovensko vydávají méně než ČR. Podobné je to u sociálních výdajů.

Nižší podíl výdajů v Česku kritizují odbory i experti. Podle nich jsou resort zdravotnictví i sociální služby podfinancované. Poukazují na stárnutí společnosti a větší potřebu péče i na to, že závisí na rozhodnutí politiků, jak se státní peníze rozdělí a do čeho se pošlou.

Loni podíl zdravotních výdajů na HDP klesl pod sedm procent. Nad sedmiprocentní hranicí se držel od roku 2009, kdy byl vůbec nejvyšší od roku 1990 a činil 7,8 procenta. Postupně se pak snižoval.

Sociální výdaje spadly loni pod 12 procent HDP. Také ony se nad dvanáctiprocentní hranicí držely od roku 2009. Zatím nejvyšší byly v roce 1991, tehdy odpovídaly 14,5 procenta HDP. V posledních letech se dostaly nejvýš v roce 2012 – na 12,7 procenta HDP.

Podle údajů se snižuje i podíl peněz, které plynou do důchodů. Loni to bylo 8,6 procenta, tedy nejméně od roku 2009. Tehdy část činila 8,8 procenta HDP. Nejvyšší byla v roce 2012, kdy dosáhla 9,7 procenta.

Přestože podíly klesají, do sociálních věcí a zdravotnictví putuje každoročně větší částka. Od roku 1990 se zvedla víc než sedmkrát. Zatímco tehdy se na sociální zajištění a zdraví vydalo 112,31 miliardy, loni to bylo už přes 831,94 miliardy korun. Sociální problematice připadlo z loňské sumy téměř 526,04 miliardy, zdravotnictví pak skoro 305,91 miliardy.

Celkové výdaje a podíly výdajů na HDP v jednotlivých letech

Rok Celkové výdaje v mld Kč Podíl celkových výdajů na HDP v % Podíl sociálních výdajů na HDP v % Podíl zdravotních výdajů na HDP v %
1990 112,31 17,9 13,1 4,8
1993 201,77 19,8 12,6 7,2
1995 272,14 18,6 11,7 6,9
2000 425,85 18,8 12,3 6,5
2005 574,49 18,4 11,4 7
2006 614,03 18,3 11,5 6,8
2007 664,85 18,2 11,5 6,6
2008 702,89 18,3 11,4 6,9
2009 761,17 20,2 12,5 7,8
2010 761,53 20,1 12,5 7,6
2011 769,59 20,1 12,6 7,5
2012 783,58 20,4 12,7 7,6
2013 791,45 19,4 12,2 7,2
2014 812,95 19,1 12 7
2015 831,94 18,6 11,8 6,8

Částky jsou zaokrouhleny

Zdroj: Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Newsletter