Podle prvních odhadů se v letošním roce očekává méně řepky a více obilovin

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 7 019 tis. tun a řepky 1 239 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 550 tis. tun vyšší (+8,5 %), zatímco řepky se podle odhadu sklidí o 172 tis. tun méně (−12,2 %). Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Na meziročním navýšení sklizně se podílí především zvýšení průměrného hektarového výnosu na 5,52 t/ha (+6,8 %). Vyšší hektarové výnosy v porovnání s loňským rokem se očekávají u všech sledovaných obilovin. Celková osevní plocha základních obilovin se rozšířila o 1,8 % na 1 272 tis. ha. Výměra ozimých obilovin je ve srovnání s rokem 2018 vyšší, naproti tomu se zmenšila plocha osetá jařinami. Odhad sklizně základních obilovin mírně převyšuje průměr sklizní za posledních deset let (+1,0 %) díky vyššímu výnosu (+4,3 %) i přes pokles výměry (-3,2 %). Při srovnání s pětiletým průměrem, který zahrnuje mimořádně vysoké sklizně v letech 2014, 2015 a 2016, je odhad letošní úrody o 4,4 % nižší.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy (33,1 %). Odhadovaná sklizeň 4 741 tis. tun je meziročně o 513 tis. tun vyšší (+12,1 %). Na navýšení produkce se podílí jak nárůst očekávaného hektarového výnosu na 5,82 t/ha (+6,6 %), tak rozšíření osevní plochy na 815 tis. ha (+5,3 %).´Naopak pšenice jarní se podle odhadů sklidí výrazně méně kvůli propadu osevní plochy na 25 tis. ha (−45,8 %). Sklizeň 117 tis. tun je tak o 38,8 % nižší než v loňském roce, a to i přes navýšení výnosu o 12,8 % na 4,67 t/ha.

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos zabírá 15,4 % z celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 7,8 % na 380 tis. ha. Kvůli poklesu výměry a nižšímu hektarovému výnosu 3,26 t/ha (−5,0 %) je očekávaná sklizeň 1 239 tis. tun o 12,2 % nižší než loňská nadprůměrná úroda. Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem (sklizeň −0,7 %; výměra −1,9 %; výnos +1,2 %), ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 7,7 % nižší (výměra −2,8 %; výnos −5,0 %).

Newsletter