Podnikatelské odbory: Je třeba zastavit úřednickou beztrestnost

Když prodejce nevystaví EET účtenku za několikakorunový výrobek, dostane pokutu i deset tisíc korun. Když úředník způsobí státu vysokou škodu v řádu stovek tisíc nebo dokonce milionů, zůstane bez trestu, protože úřady od něj placení náhrad škody buď vůbec nevymáhají, nebo jen v minimální výši. Podnikatelské odbory považují takovou nerovnost za neospravedlnitelnou.

Podle informaci, které získala obecně prospěšná společnost Kverulant, úřady zaplatily na náhradách škod a pokutách za chyby a přešlapy svých zaměstnanců v letech 2014 až 2018 téměř dvě miliardy korun. Přesto podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která umožňuje vymáhat škodu po úřednících, kteří se na nesprávném postupu nebo nezákonném rozhodnutí podíleli, bylo vymoženo jen 14 milionů korun, což není ani jedno procento ze způsobené škody.

K tomu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů:
„Je potřeba zastavit úřednickou beztrestnost. Nezákonná rozhodnutí a nesprávné postupy ve velké míře dopadají právě na malé a střední podnikatele a živnostníky, v poslední době zejména v souvislosti se zajišťovacími příkazy, ale také s elektronickou evidencí tržeb a kontrolními hlášeními. Úředníci jsou k tvrdému postupu při prověřování a postihování živnostníků motivováni. Pokud není jejich bezohledné a někdy i protiprávní jednání postihováno a úředníci zůstávají beztrestní, jejich arogance a šikana se postupně zvyšuje,“ a Radomil Bábek dodává: „Podnikatelské odbory varují před rostoucí mocí byrokracie ve státě, která na podnikatele a živnostníky vyvíjí stále větší tlak a získává tím nad nimi stále větší moc. Velká a nekontrolovatelná moc v rukou úředníků a politiků vede vždy ke ztrátě svobody.“

Newsletter