Dolar zahajuje týden mírně slabší v dolarovém indexu i proti euru. Společná měna sílí nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu jsou v mírném zisku. Koruna posiluje pod 25,50 za euro.

Podnikatelské odbory odmítly dotační program COVID – NÁJEMNÉ z pera MPO

Vyjádření Podnikatelských odborů k návrhu MPO Program COVID – NÁJEMNÉ:

Podnikatelské odbory odmítají program COVID – NÁJEMNÉ.

Program COVID – NÁJEMNÉ je po všech stránkách pro malé firmy a živnostníky nevýhodný a nepřijatelný. Stát opět odmítá sáhnou do zdrojů, které si podnikatelé a živnostníci ve státní pokladně vytvořili a opět hledá kličky, jak se tomu vyhnout, tentokrát prostřednictvím dotací.

A především, z konstrukce podmínek programu COVID – NÁJEMNÉ je zřejmé, že dotace jsou skrytě připraveny pro zcela jiný segment podnikání. Místo podpory malých firem a živností, místo podpory českého podnikání, se vláda chystá dotovat velké pronajímatele a nájemce – kapitálově silné firmy, obchodní centra, obchodní řetězce a velké vlastníky nemovitostí.

Program COVID – NÁJEMNÉ je dalším opatřením, kdy vláda něco jiného říká a něco jiného ve skutečnosti dělá.

Výzva vládě na záchranu českého podnikání

Podnikatelské odbory opakovaně vyzývají vládu, aby podpořila malé firmy a živnostníky, aby zachránila české podnikání.

Podnikatelské odbory žádají vládu, aby přestala hledat, kde a jak by na českém podnikání ušetřila a zároveň vyzýváme vládu, aby přestala v nepodnikající neinformované veřejnosti vyvolávat mylný dojem, že už „podnikatelé dostali dost a že jim vláda dává spoustu peněz“. Je to hanebná propaganda, kterou vláda vyvolává nepřátelské nálady proti malým podnikatelům a živnostníkům.

Podnikatelské odbory důrazně říkají vládě: Je třeba uvolnit prostředky ze státního rozpočtu a rychle přijmout účinná opatření na záchranu malých firem a živností:

  1. odpustit odvody z mezd za jejich zaměstnance, a to v plné výši a nejméně na šest měsíců
  2. uhradit malým firmám a živnostníkům 100 % základní mzdy zaměstnanců po čas trvání koronavirové krize
  3. uhradit alespoň 80 % nákladů pro dobu trvání koronakrize
  4. uhradit zálohově 60 % ztrát, které jim vznikly v důsledku vládních opatření

Domníváme se, že záchranu bude potřebovat méně než 200 000 OSVČ a méně než 100 000 malých firem. Pokud by průměrná výše podpory činila asi 300 000 Kč (a i ta bude pravděpodobně nižší), pak na podporu by mělo být vynaloženo do 90 miliard Kč. Z toho více než 60 % částky by mělo jít na náhrady mezd, tedy zaměstnancům. Protože tyto prostředky by měly malé firmy a živnosti dostávat z programu Antivirus, ale nedostávají, je nutné je odečíst z celkové výše alokovaných prostředků.

Velká část námi požadované podpory by měla pomoci zachránit pracovní místa, a tedy jen asi 30 – 35 miliard korun by připadlo na záchranu samotných firem a živností. Jedná se podle nás o částku více než rozumnou, pokud vezmeme v úvahu, že tím bude zachráněna velká část českého podnikání a statisíce osudů malých podnikatelů a živnostníků a jejich rodin.

Především však apelujeme na vládu, aby jednala rychle, protože rychlost poskytnutí prostředků na záchranu českého podnikání je nyní důležitější než jejich výše.

Newsletter