Podnikatelské odbory žádají poslance, aby podpořili záchranu malých firem a živností

Podnikatelské odbory dnes zaslaly všem poslancům dopis, v němž žádají poslance, aby podpořili záchranu malých firem a živností. Server Roklen24 přináší celé znění dopisu:

Vážený pane poslanče,

dnes budete jednat a hlasovat o návrzích vlády, budete spolurozhodovat o tom, jaké důsledky bude mít koronakrize pro české podnikání, českou ekonomiku.

Dovolujeme si Vás upozornit na fakt, že velká část českého podnikání, především malé firmy a živnosti, je existenčně ohrožena. Přes neustálou vládní masáž, podpořenou médii, Vás chceme ujistit, že právě do malých firem a živností nejde žádná finanční podpora na jejich záchranu.

Malí podnikatelé nedosáhnou na většinu možností, které vláda vytvořila a navíc, půjčky a či odklady plateb pro ně nemají smysl. Například včerejší návrh vlády odložit placení odvodů z mezd o tři měsíce si vysvětlujeme jen jako trik pro nepodnikající veřejnost. Vláda se udělá hezkou, projeví „dobrou“ vůli, ale ve skutečnosti to malým podnikatelům není k ničemu. Půjčky a odklady nejsou záchrana, je to jen odložení a narůstání problému.

Žádáme vládu, aby pro malé firmy a živnosti, jejichž existence byla vládními opatřeními na ochranu před koronaviem poškozena či ohrožena, vyčlenila dostatečné finanční prostředky a aby jim:

1.      odpustila odvody z mezd za jejich zaměstnance, a to v plné výši a nejméně na šest měsíců
2.      uhradila jim 100% základní mzdy zaměstnanců po čas trvání koronavirové krize
3.      uhradila 80% ztrát, které jim vznikly v důsledku vládních opatření
4.      uhradila zálohově 60% nákladů pro dobu trvání koronakrize

Prosíme Vás, abyste bez ohledu na stranickou příslušnost hájili zájmy českých občanů – malých podnikatelů a živnostníků, žádáme vás, abyste podpořili námi požadovaná opatření, protože o jejich účinnosti není pochyb.

Vláda se jistě bude bránit poukazováním, že by to bylo drahé, že by to státní pokladna neunesla, a že bude složité vyhodnotit, komu vlastně takovou podporu poskytnout. K tomu vám chceme poskytnout naše argumenty: Záchrana existence občanů nemůže být označena za drahou, protože toto je jejich stát, nikoli vlády. Státní pokladna takovou podporu snadno unese, protože podporu bude čerpat jen několik desítek tisíc malých firem a několik set tisíc mikropodniků a živnostníků. Výchozí pro výpočte potřebné sumy může být uvažovaný počet 400 000 podnikatelských subjektů (a domníváme se, že tolik o plnou podporu žádat nebude) a průměrná hodnota podpory 200 000 Kč (přičemž i tato částka bude spíše nižší). Pak pro záchranu českého podnikání bude stačit 80 miliard Kč, a to považujeme za adekvátní, vezmeme-li v úvahu, jakou hodnotu má české podnikání pro ekonomiku státu a jeho sociální stabilitu. A jak bylo jednoduché vybrat ty, kdo mají zavřít či omezit provoz, tak bude jednoduché definovat ty, kdo mouhou čerpat podporu.

Děkujeme za to, že jste věnoval čas našemu dopisu, ale především Vám děkujeme, pokud podpoříte záchranu malých firem a živností.

Newsletter