Pokles emisní intenzity oxidu uhličitého z elektráren ČEZ loni činil 6,7 %

Pokles emisní intenzity CO2 z elektráren ČEZ loni činil 6,7 procenta. Hodnota průměrných měrných emisí oxidu uhličitého z elektřiny vyrobené ve zdrojích Skupiny ČEZ v roce 2019 činila 0,36 tun CO2/MWh. V roce 2018 šlo přitom o 0,39 tun a ještě v roce 2016 o 0,48 t CO2/kWh.

ČEZ snížil za uplynulé tři roky emise CO2 o 14 procent a emisní intenzitu o 20 %, díky změně struktury svých zdrojů. Do roku 2040 společnost předpokládá snížení o 72 procent k hranici 0,1 tun CO2/MWh.  Další podstatný pokles tohoto ukazatele přinesou nové bezemisní a nízkoemisní elektrárny.

Newsletter